KRUS będzie przelewał pieniądze kombatantom za granicą

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-11-2014,10:25 Aktualizacja: 24-11-2014,11:29
A A A
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego może od niedawna wypłacać świadczenia przysługujące kombatantom i osobom represjonowanym na rachunek bankowy w państwie ich zamieszkania.
 
Świadczenia były dotychczas wypłacane na konto w Polsce lub osobie upoważnionej przez emeryta w naszym kraju. A gdy przysługiwało do emerytury lub renty podlegającej koordynacji na podstawie przepisów unijnych lub umów międzynarodowych, sytuacja była jeszcze bardziej skomplikowana. 
 
Emerytura trafiała bowiem na zagraniczny rachunek bankowy uprawnionej osoby, a świadczenie było wypłacane w Polsce.
 
"Obecnie Kasa może dokonywać transferu za granicę świadczeń dla kombatantów i osób represjonowanych osobom uprawnionym, zamieszkałym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz państw, z którymi Polskę wiążą dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym" - podkreśla KRUS w komunikacie.
 
Owe kraje to: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kanada, Korea Płd., Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania i Włochy. 
 
Jak podaje KRUS objęte transferem za granicę świadczenia (robi się to na wniosek osoby uprawnionej) przysługujące kombatantom i osobom represjonowanym to m.in. dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny, ryczałt energetyczny i renta inwalidy wojennego lub wojskowego.
Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich