Kredyty na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
08-12-2016,16:40 Aktualizacja: 08-12-2016,16:50
A A A

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała aneks do umowy o współpracy z SGB Bank SA, który umożliwia uruchomienie nowej linii kredytów preferencyjnych ZC.

Linia kredytowa ZC przeznaczona jest na sfinansowanie zobowiązań, podjętych w związku z prowadzeniem produkcji mleka, świń lub owoców i warzyw przez producentów rolnych, których przychody są niewystarczające na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych w okresie od dnia 7 sierpnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

arimr, ustawa o arimr, umarzanie wierzytelności, fundusze unijne, wnioski rolników o pomoc, andrzej duda

Prezes ARiMR będzie miał większe uprawnienia

Prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o ARiMR, która zakłada, że prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł umorzyć bez zgody ministra finansów wierzytelność do 40 tys. zł, a nie do 15...
Producenci mogą zatem starać się o udzielenie przez SGB Bank, kredytu na sfinansowanie zobowiązań cywilnoprawnych. Kwota kredytu nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i nie może wynosić więcej niż 5 mln zł na gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej - informuje ARiMR.

Kwotę 5 mln zł pomniejsza się o wartość udzielonej danemu producentowi rolnemu nieoprocentowanej pożyczki dla producentów mleka, świń lub owoców i warzyw na sfinansowanie nieuregulowanych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, o której mowa w paragrafie 13i rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. 2015 r., poz. 187 ze zm.).

Co ważne, od kredytobiorcy nie wymaga się wniesienia wkładu własnego.

Oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w wysokości 2,5 proc. przy czym przez pierwsze dwa lata od dnia zawarcia umowy kredytu w wysokości 1 proc., pozostałą część spłaca Agencja. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu z linii ZC może być stosowana w okresie kredytowania, ale nie dłużej niż przez 8 lat liczonych od dnia zawarcia umowy kredytu.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt