Konkurs pomoże uchronić mieszkańców przed powodzią

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
21-05-2017,9:00 Aktualizacja: 21-05-2017,9:48
A A A

Na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz finansowanie inwestycji w tym zakresie tylko w 2017 roku zarząd województwa małopolskiego przeznaczy pół miliona zł. O dotacje mogą ubiegać się spółki wodne oraz ich związki. Nabór wniosków trwa do 30 czerwca.

W ramach konkursu, który rozpocznie się 23 maja można starać się o środki m.in. na prace i roboty związane z wycinką krzaków, karczowaniem oraz wykaszaniem skarp i dna rowów, umacnianiem i naprawą skarp i dna rowów oraz jego hakowaniem i odmulaniem, a także odmulaniem i naprawą przepustów i budowli na rowach.

Lubuskie zabezpiecza się przed powodziami. Są pieniędze na iwestycje

Województwo lubuskie dostanie miliony złotych na zabezpieczenie przeciwpowodziowe dorzecza Odry, ochronę Słubic, Nowej Soli oraz odcinka Wężyska-Chlebowo.   Region znajdzie się bowiem w projekcie Banku Światowego i rządu, który...
Wszystkie te działania mają wspomóc produkcję rolną oraz chronić przed powodzią i suszą.

Funkcjonujące na terenie Małopolski spółki wodne lub ich związki w szczególności mogą otrzymać wsparcie na:

  • konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
  • konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt 1) i pkt 2),
  • usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Dotacja otrzymana ze środków województwa może pokryć do 50 proc. wszystkich kosztów - informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Wnioski o przyznanie dotacji można składać od 23 maja do 30 czerwca br. osobiście lub za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Rolnictwa i Geodezji, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do UMWM.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt