Koniec z wyprowadzaniem zysków firm za granicę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
13-02-2016,12:40 Aktualizacja: 03-04-2016,19:58
A A A

Przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej i wyprowadzaniu zysków za granicę to jeden z priorytetów rządu - wskazał minister finansów Paweł Szałamacha po piątkowym posiedzeniu Rady ECOFIN w Brukseli. Dotyczyło ono m.in. przeciwdziałaniu unikania opodatkowania.

MF podało w piątek w komunikacie, że głównym tematem posiedzenia ECOFIN-u, w którym wziął udział Szałamacha, był pakiet dotyczący przeciwdziałaniu unikania opodatkowania, który Komisja Europejska przedstawiła 28 stycznia br.

protest, Sejm, zakupy, handlowcy, podatek handlowy, rząd, PiS, pieniądze, praca

Handlowcy protestują przeciwko nowej ustawie przed Sejmem

Kilkuset przedsiębiorców, a także pracownicy ich sklepów z całej Polski w czwartek przyjechali do Warszawy, aby wyrazić głośny sprzeciw wobec forsowanego przez rząd podatku handlowego. Handlowcy obawiają się, że nowe przepisy...
Obejmuje on m.in. projekt dyrektywy ustanawiającej środki przeciw praktykom unikania opodatkowania oraz nowelizację dyrektywy w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w obszarze opodatkowania.
 
"Dla rządu przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej i wyprowadzaniu zysków za granicę jest jednym z priorytetów" – powiedział cytowany w komunikacie MF szef resortu finansów. Podkreślił, że pakiet podatkowy przedstawiony przez KE i omawiany w piątek Brukseli służy tym samym celom, dlatego jest przez polskie MF pozytywnie odbierany.

"Przewiduje on między innymi wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zatem to, co już robimy w Polsce. Prace nad tym unijnym pakietem będą bardzo intensywne w najbliższych miesiącach, gdyż szereg elementów wymaga analiz. Jest to jeden z priorytetów prezydencji holenderskiej, która chce doprowadzić do przyjęcia tych rozwiązań w trakcie tego półrocza" – dodał Szałamacha.

W komunikacie wskazano, że unijni ministrowie zapoznali się ponadto z planem działania na rzecz skuteczniejszego zwalczania finansowania terroryzmu, który Komisja Europejska przedstawiła 2 lutego br.

paweł szaamacha, komisja europejska, Valdis Dombrovskis, Pierre Moscovici

Szałamacha zapewnia Brukselę. Będziemy dbali o stabilność finansów

Paweł Szałamacha, minister finansów napisał do członków Komisji Europejskiej, że dostępne dane pozwalają oczekiwać, że deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczy w 2015 r. 3 proc. PKB. "Priorytetem Ministerstwa...
Obejmuje on m.in. poszerzenie uprawnień jednostek analityki finansowej UE i ułatwienie ich współpracy, zwalczanie ryzyka finansowania terroryzmu związanego z wirtualnymi walutami i ich wykorzystania do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z anonimowymi instrumentami przedpłaconymi, np. kartami prepaid.

Rada przyjęła także rekomendację dla Parlamentu Europejskiego ws. udzielenia Komisji Europejskiej absolutorium z wykonania budżetu UE za 2014 r. oraz wytyczne, w oparciu o które zostanie przygotowany projekt budżetu UE na 2017 r.

Podkreśla się w nich m.in. rolę, jaką budżet UE odgrywa w realizacji celów i polityk Unii Europejskiej oraz wskazuje na potrzebę respektowania zaciągniętych zobowiązań i odpowiedniej priorytetyzacji wydatków.

"Po zakończeniu posiedzenia minister Szałamacha o tych tematach rozmawiał także na spotkaniu bilateralnym z przewodniczącym Rady UE, ministrem finansów Holandii Jeroenem Dijsselbloemem" – dodano w komunikacie.

gospodarka, ministerstwo finansów, S&P, rating, Standard & Poor's

Resort finansów: decyzja o obniżeniu ratingu Polski niezrozumiała

Decyzja agencji ratingowej Standard & Poor’s o obniżeniu oceny ratingowej Polski jest niezrozumiała z punktu widzenia analizy ekonomicznej i finansowej - skomentowało w piątek ministerstwo finansów. Agencja ratingowa Standard &...
Rada ECOFIN skupia ministrów państw członkowskich UE ds. finansowych lub gospodarczych. Zajmuje się koordynacją polityk gospodarczych państw członkowskich UE, a także monitorowaniem polityk budżetowych i finansów publicznych tych państw, w tym podejmuje decyzje w ramach procedury nadmiernego deficytu.

Rada posiada też kompetencje w zakresie usług finansowych i podatków oraz budżetu UE. ECOFIN przyjmuje stosowne środki w odniesieniu do euro; w tym przypadku prawo głosu przysługuje jedynie państwom strefy euro.

ECOFIN zbiera się raz w miesiącu, zwykle w Brukseli. Decyzje Rady podejmowane są zazwyczaj większością kwalifikowaną, z wyjątkiem kwestii dotyczących podatków, gdzie wymagana jest jednomyślność.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement