Kończy się kolejny nabór wniosków dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: ARiMR, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-08-2020,13:20 Aktualizacja: 28-08-2020,13:26
A A A

W poniedziałek, 31 sierpnia mija termin na złożenie wniosków przez rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem ASF, i chcą skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach PROW 2014-2020.

Dokumenty przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową - podaje Agencja na swojej stronie internetowej.

pomoc suszowo-covidowa, wsparcie dla rolnictwa, Podlaska Izba Rolnicza, arimr

Pomoc suszowo-cowidowa. Rolnicy mają wiele wątpliwości

Czy wysokość pomocy dla gospodarstw związanych z epidemią koronawirusa będzie tożsama z kwotą tzw. pomocy "suszowej"? To jedno z pytań, jakie stawiają rolnicy z Podlasia. W ich imieniu z wątpliwościami wystąpiła Podlaska Izba Rolnicza....

Pomoc w ramach działania "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" dostępna jest dla rolników, którzy w wyniku klęsk żywiołowych ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach uprawniająca do starania się o dotację musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej oraz straty muszą dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Natomiast w przypadku wstąpienia afrykańskiego pomoru świń o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania decyzji stanowiły co najmniej 30 proc. sztuk będących w posiadaniu tego gospodarza.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką można otrzymać, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt