Komisja Europejska nagrodziła dwa polskie projekty rybackie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
15-03-2015,19:25 Aktualizacja: 15-03-2015,19:35
A A A

Lokalne Grupy Rybackie z całej Unii Europejskiej zaprezentowały w Brukseli swoje projekty, na które otrzymały unijne wsparcie. Wśród najlepszych znalazły się dwa projekty z Polski.

Z około 200 propozycji Komisja Europejska wybrała 42 projekty, które odzwierciedlały różnorodność inicjatyw z całego obszaru Europy i pokazywały pozytywny wpływ Lokalnych Grup Rybackich (LGR) na rozwój miejscowych społeczności. Najlepsze projekty otrzymały nagrody - poinformowało ministerstwo rolnictwa, które w Polsce odpowiada także za rybołówstwo.

Wybrane projekty zostały podzielone na osiem grup odpowiadających najczęściej powtarzającym się typom projektów wspieranych przez LGR-y z całej UE.

W kategorii projekt ekologiczny pierwsze miejsce uzyskał polski projekt firmy AQUAMAR. Przedstawiał on nową metodę rekultywacji wód. Projekt uzyskał dofinansowanie za pośrednictwem pomorskiej LGR Pojezierze Bytowskie.

Firma AQUAMAR opracowała nową biologiczną metodę opartą na wprowadzeniu do wody określonych szczepów bakterii, które wchłaniają i przetwarzają substancje organiczne. Metoda ekologiczna okazała się 5-, 6-krotnie tańsza od metod chemicznych. Całkowity koszt: 71,7 tys. euro, z tego dofinansowanie z EFR wyniosło ponad 26 tys. euro.

Pierwsze miejsce w kategorii poprawianie wizerunku sektora rybackiego również uzyskał polski projekt edukacyjno - szkoleniowy pt. "Kuchnia z ikrą". Jest to projekt Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i Lokalnej Grupy Rybackiej Kaszuby. Głównym jego założeniem było pokazanie uczniom kształcącym się w zawodach gastronomicznych drogi ryby - od wyłowienia z wody, poprzez przetwórnię, aż do kuchni i talerza konsumenta.

Jednym z efektów tego projektu jest książka kucharska ze zbiorem przepisów zaproponowanych przez uczniów na dania z ryb. Koszt projektu - to 37,7 tys. euro, z tego dofinansowanie wyniosło 28,3 tys. euro.

Międzynarodowa konferencja poświęcona podsumowaniu wdrażania tzw. osi priorytetowej 4 Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) odbywała się na początku marca br. w Brukseli.

W 2007 roku KE przyjęła nowe podejście, które ma pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów dotykających społeczności zależnych od rybactwa. Od 2007 do 2013 r. w 21 państwach członkowskich powstało 312 wielopodmiotowych stowarzyszeń zwanych Lokalnymi Grupami Rybackimi (LGR).

Grupy te jako pierwsze zdołały wykorzystać środki w ramach EFR w celu promowania rozwoju lokalnego. Wyzwaniem dla tych grup było doprowadzenie do powstania nowych miejsc pracy oraz zainicjowanie rozwoju poprzez działania alternatywne lub uzupełniające. Podejście to nosi nazwę osi priorytetowej 4 EFR.

Na okres 2014–2020 "podejście" zostało rozszerzone na wszystkie Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RKLS).

Od 2007 r. do połowy 2014 r. LGR-y wsparły około 9 500 inicjatyw. Jak wynika z badania przeprowadzonego w ubiegłym roku na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa KE, projekty te zaowocowały licznymi korzyściami w zakresie zatrudnienia. Szacuje się, że doprowadziły do utworzenia 8 tys. nowych miejsc pracy i zabezpieczenia 12 500 już istniejących.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej