Kolejna SKOK zawieszona. Jest wniosek o upadłość

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-09-2017,11:40 Aktualizacja: 15-09-2017,11:56
A A A

Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła w piątek działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Wybrzeże" w Gdańsku i wystąpiła do sądu z wnioskiem o ogłoszenie jej upadłości. W ocenie KNF jest niewypłacalna.

Decyzja o zawieszeniu działalności tej kasy podjęta została jednomyślnie bowiem aktywa spółdzielczej kasy nie wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań. Przypomniano, że 8 sierpnia 2016 r. KNF ustanowiła w SKOK "Wybrzeże" zarządcę komisarycznego.

skok, andrzej duda, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, knf, komisja nadzoru finansowego

Nowela ustawy o SKOK-ach podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych - poinformowała w piątek Kancelaria Prezydenta. Nowela zakłada m.in. wydzielenie małych kas, które będą podlegać nieco innym...

Z jego raportu, który wpłynął do KNF 17 sierpnia 2017 r. wynika, że sytuacja finansowa kasy na dzień poprzedzający ustanowienie zarządcy komisarycznego oznaczała "głęboką niewypłacalność".

"Udzielona przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Kasa Krajowa) w latach 2014-2016 pomoc stabilizacyjna dla SKOK Wybrzeże okazała się niewystarczająca dla przywrócenia stabilności kasie" - podkreśliła KNF. W połowie sierpnia br. Kasa Krajowa poinformowała KNF o odmowie udzielenia dalszej pomocy stabilizacyjnej SKOK "Wybrzeże".

29 sierpnia KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia SKOK "Wybrzeże" w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów gromadzonych w kasie.
Jednocześnie postanowiono o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK "Wybrzeże" przez bank krajowy.

skok, skok wielkopolska, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, knf, komisja nadzoru finansowego

Sąd ogłosił upadłość Wielkopolskiej SKOK

Poznański sąd rejonowy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Poznaniu - poinformowała Komisja Nandzoru Finansowego. Komisja wystąpiła o ogłoszenie upadłości tej kasy 3...

"W wyznaczonym przez KNF terminie, tj. do dnia 12 września włącznie, żaden bank krajowy nie zgłosił zainteresowania uczestnictwem w procesie przejęcia SKOK Wybrzeże albo jej wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań. W związku z tym wyczerpane zostały możliwe do zastosowania przez Komisję formy restrukturyzacji Kasy" - podkreślono.

Zawieszenie działalności SKOK Wybrzeże i wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości kasy daje podstawę do uruchomienia wypłat środków gwarantowanych z BFG.

Gwarantowane środki są wypłacane przez BFG w terminie siedmiu dni roboczych liczonych od dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółdzielczej kasy.

W całości gwarantowane są przez BFG depozyty łącznie do równowartości w złotych 100 tysięcy euro, niezależnie od liczby rachunków posiadanych przez deponenta w danej SKOK.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt