Kiedy rozliczać się samemu, a kiedy zrobi to KRUS?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-01-2015,9:30 Aktualizacja: 16-01-2015,14:34
A A A

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w zdecydowanej większości przypadków sama rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę i wystawi formularz PIT-40A. Zrobi to do 28 lutego.

Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną w 2014 r. przez ten organ nie osiągał innego przychodu, podlegającego obłożeniu podatkiem dochodowym osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego.

Wówczas bowiem podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym takiego świadczeniobiorcy za rok 2014.

Można rozliczać się samemu

Oczywiście roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza, że emeryt lub rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym.

Jeżeli stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) - sam składa zeznanie podatkowe (na formularzu PIT-36 lub PIT-37) we właściwym fiskusie, w terminie do 30 kwietnia 2015 roku. W zeznaniu tym powinien uwzględnić przychód osiągnięty w 2014 r. z tytułu pobierania emerytury/renty rolniczej.

Zeznania w urzędzie skarbowym składają również świadczeniobiorcy KRUS, którzy chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego).

A także ci chcący przekazać 1 proc. podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jednocześnie Kasa zwraca uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. nie płacą emeryci i renciści, których roczny przychód (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył w 2014 r. kwoty 3.091 zł.

Czasami nawet trzeba

KRUS na pewno nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2014 r. w takich m.in. przypadkach, gdy:

1) w ciągu 2014 r. emeryturę lub rentę wypłacała więcej niż jedna jednostka organizacyjna KRUS (np. emeryt/rencista zmienił miejsce zamieszkania i wypłatę emerytury/renty podjęła inna jednostka organizacyjna KRUS),

2) emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,

3) Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,

4) Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w 2014 roku).

W takich sytuacjach KRUS przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A i wówczas osoba ta musi bezwzględnie sama złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (na formularzu PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2015 roku.

Potrącali 18 procent

Przypomnijmy, że KRUS co miesiąc pobiera zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent rolniczych.

W 2014 r. potrącanoje w kwocie równej 18 proc. dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).

W terminie do 28 lutego 2015 r. KRUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu