Jesteśmy lepsi od sąsiadów. Dostęp do kredytów przedłużony

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
15-01-2017,8:50 Aktualizacja: 15-01-2017,9:56
A A A
Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich - powiedział Mitsuhiro Furusawa, pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Wykonawczej MFW po zakończeniu dyskusji na temat Polski. 
 
Rada Wykonawcza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) zatwierdziła kolejne 2-letnie porozumienie w sprawie elastycznej linii kredytowej (flexible credit line - FCL) o zmniejszonej wysokości 6,5 miliarda SDR-ów (około 8,24 miliarda euro).

rating Polski, fitch, moody's, agencje ratingowe, gospodarka

Fitch utrzymał rating Polski na poziomie A-. Moody's nie podał danych

Agencja ratingowa Fitch podtrzymała w piątek rating Polski na poziomie A-, z perspektywą stabilną. Agencja Moody's podała z kolei w piątek wieczorem w komunikacie, że 13 stycznia nie dokonała aktualizacji ratingu Polski. Zgodnie z raportem...
"Polska nadal osiąga korzyści z bardzo mocnych fundamentów i ram polityki gospodarczej. Wzrost gospodarczy pozostaje silny, bezrobocie wciąż spada, a deflacja ustąpiła. Rachunek obrotów bieżących jest niemal zrównoważony, podczas gdy wzrósł poziom rezerw walutowych. System bankowy jest płynny i dobrze dokapitalizowany. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich" - komentuje Furusawa uzasadniając decyzję. 
 
Wskazuje m.in., że "władze zamierzają kontynuować zrównoważony stan finansów publicznych poprzez utrzymanie deficytu budżetowego w 2017 r. poniżej poziomu 3 proc. PKB, dopuszczalnego Procedurą Nadmiernego Deficytu UE, oraz rozpoczęcie konsolidacji fiskalnej w 2018 r.".
 
"Ponadto, polskie władze zobowiązały się do utrzymywania stabilności finansowej przez efektywnego nadzoru i wdrożenia nowych ram nadzoru makroostrożnościowego oraz reorganizacji kryzysowej banków. W tym zakresie, ważnym krokiem była zmiana podejścia władz do walutowych kredytów hipotecznych, mająca na względzie interes klientów, z jednoczesnym zabezpieczeniem stabilności sektora bankowego" - dodaje cytowany przedstawiciel MFW.
 
Furusawa podkreśla na koniec, że "z tych względów nowa, dwuletnia, elastyczna linia kredytowa będzie istotnym elementem zabezpieczającym przed ryzykami zewnętrznymi, w połączeniu z elastycznym kursem walutowym i silnymi rezerwami Polski". 
 
Do 2014 r. Polska miała dostęp do Elastycznej Linii Kredytowej w wysokości 22 mld SDR), ale umową z ubiegłego roku, na wniosek Polski, zmniejszono linię do wysokości 15,5 mld SDR (co odpowiadało równowartości ok. 22,1 mld dol.). W styczniu na kolejny wniosek Polski, FCL zmniejszono do kwoty 13 mld SDR.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

28.05.2021 - 31.08.2021 pomoc dla pszczelarzy zobacz więcej

31.07.2021 - termin płatności składki KRUS za III kwartał

do 2.08.2021 - termin składania wniosków do ARiMR o "Wsparcie na zalesienie i tworzenie terenów zielonych"

21.06 - 19.08.2021 - termin składania wniosków o wsparcie finansowe na "Modernizacja gospodarstw rolnych"