Ile pieniędzy zostało jeszcze w kasie PROW? Znamy liczby

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
02-02-2021,8:05 Aktualizacja: 02-02-2021,8:46
A A A

23 procent puli pieniędzy dostępnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202 zostało do zakontraktowania w ramach poszczególnych form pomocy. Przekłada się to na miliardy złotych.

Poseł Kazimierz Plocke (PO) podczas posiedzenia sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi pytał, ile jeszcze zostało do wydania pieniędzy z PROW na lata 2014-2020 i jaka jest data graniczna. - Czy to jest rok 2023? W jakim okresie jeszcze należy wydać dodatkowe pieniądze? - dociekał polityk.

długi rolników, Krajowy Rejestr Długów, Janusz Walczak, NSZZ RI Solidarność

100 milionów długów rolników w rejestrze

1 tys. 441 rolników znalazło się na koniec 2020 roku w Krajowym Rejestrze Długów. Mieli łącznie 6 tys. 195 zobowiązań finansowych na łącznie blisko 100 mln złotych. Najnowsze dane z KRD, będącego platformą wymiany informacji...

W odpowiedzi Bogdan Pomianek, zastępca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformował, że proces wydatkowania środków w ramach PROW zostanie przesunięty do 2025 roku, z uwagi na obowiązujące przepisy dotyczące okresu przejściowego.

- W tym okresie powinniśmy zakontraktować i wydatkować środki. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie, ile pieniędzy jest obecnie zakontraktowanych, to na poziomie umów i wydanych decyzji mamy środki przeznaczone do wydatkowania na poziomie 77 proc. Pozostaje 23 proc. Natomiast jeżeli chodzi o samo wydatkowanie środków, czyli ile ich zostało wypłaconych, to jest to na poziomie 58 proc. dostępnej alokacji PROW - wyjaśnił Pomianek.

Dopytywany, sprecyzował także, jak procenty przekładają się na kwoty. Z zestawienia wynika, że rolnicy mogą starać się jeszcze o 13 mld złotych.

- Zawarte aktualnie umowy w ramach programu to kwota 46 mld zł. Zrealizowano płatności na poziomie 34 mld zł. Natomiast dostępny budżet programu to 59 mld zł - podał urzędnik z resortu rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

od 2.08.2021 - przyjmowanie wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

01.09.2021 - 30.09.2021 nabór wniosków o pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich zobacz więcej

do 30.09.2021 - ostatni dzień Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021