Gospodynie mają więcej czasu na złożenie zeznania podatkowego

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-04-2020,10:20 Aktualizacja: 03-04-2020,10:27
A A A

Koła gospodyń wiejskich korzystające z dotacji budżetowych, które są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego CIT 8, mogą to zrobić do końca lipca. Zmiana terminu spowodowana jest epidemią koronawirusa.

"Koła gospodyń wiejskich, które są wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, posiadają osobowość prawną. To pozwala im korzystać z dotacji na działalność pochodzących ze środków krajowych czy unijnych. Wiąże się to jednak również z koniecznością składania zeznania podatkowego CIT-8" - czytamy w komunikacie ARiMR.

koła gospodyń wiejskich, arimr, wsparcie dla gospodyń, kultura lokalna, anna gembicka

Koła gospodyń wiejskich mogą dostać dotacje

Koła gospodyń wiejskich będą mogły starać się w tym roku o kolejne 3-5 tys. zł z budżetu państwa na prowadzenie działalności - powiedziała Anna Gembicka, wiceminister funduszy i polityki regionalnej Anna Gembicka. Wskazała na potrzebę powstania...

Dotychczas takie zeznanie musiało być złożone do końca marca, ale ze względu na epidemię koronawirusa, Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu jego złożenia dla organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego (m.in. dla kół gospodyń wiejskich) do 31 lipca.

CIT 8 to zeznanie przeznaczone dla organizacji pozarządowych, jest to informacja o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.

"Wszelkie wątpliwości co do składania druku CIT-8 powinny być wyjaśniane z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, właściwym ze względu na siedzibę koła, w kompetencja którego leży prowadzenie spraw w tym zakresie" - zaznaczyła ARiMR.

W Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich figuruje obecnie 9095 kół. W 2019 r. Agencja przekazała na ich działalność 29,7 mln zł. Rok wcześniej kwota wyniosła 16,3 mln zł.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement