Gminy dostaną pieniądze na remonty dróg dojazdowych do pól

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Rafał Grzyb PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-05-2022,10:35 Aktualizacja: 16-05-2022,10:42
A A A

Zarząd województwa małopolskiego przyznał w tym roku ponad 24 mln zł dotacji dla gmin na remonty dróg dojazdowych do pól uprawnych. Środki otrzymało 161 samorządów.

Pieniądze przekazane w ramach dotacji pochodzą z należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Każda z gmin otrzyma od 30 tys. zł do 250 tys. zł. Dofinansowanie województwa małopolskiego do zakwalifikowanych zadań stanowi 50-90 proc. ich wartości.

drogi dojazdowe do pól, wielkopolska, ewidencja gruntów, mała retencja

Miliony na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w regionie

Komisja Budżetowa Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przekazania niemal 23 mln zł dla samorządów na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w...

Jak poinformował Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego finansowane przedsięwzięcia polegają najczęściej na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii.

- Kwestie związane z dostępem do gruntów rolnych są dla rozwoju województwa małopolskiego bardzo istotne, gdyż jakość dróg dojazdowych do pól ma ogromne znaczenia dla gospodarstw rolnych. Wybudowane lub zmodernizowane odcinki dróg są użytkowane każdego dnia niezależnie od pogody i pory roku - ocenił marszałek.

Według niego kwota przeznaczona na obszary rolnicze w ostatnich latach jest dużo większa niż wynikało to z wcześniejszych założeń.

W latach 2018-2021 przekazano na realizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych łącznie ponad 63 mln złotych, co pozwoliło jednostkom samorządu terytorialnego wybudować 556 km takich dróg. W tym okresie podpisano 550 umów o dofinansowanie takich inwestycji.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej