Dodatkowe pieniądze na walkę z barszczem Sosnowskiego

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
10-07-2015,10:10 Aktualizacja: 10-07-2015,10:29
A A A

Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 4 mln zł na działania polegające na zwalczaniu barszczu Sosnowskiego. Po fundusze będą mogły sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

- Barszcz Sosnowskiego to poważny problem, a walka z nim jest uciążliwa i kosztowna. Na szczęście część wojewódzkich funduszy ochrony środowiska wspiera już gminy w usuwaniu tej niebezpiecznej rośliny. Teraz dokładamy kolejne środki - 4 mln zł - które pomogą kolejnym samorządom skutecznie zwalczać barszcz - mówi minister środowiska Maciej Grabowski.

barszcz sosnowskiego, Narodow Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Walczysz z barszczem Sosnowskiego? Możesz dostać pieniądze

Samorządy z woj. małopolskiego, zachodniopomorskiego czy wielkopolskiego będą mogły ubiegać się o pieniądze na walkę z barszczem Sosnowskiego. Jak wyjaśnia resort środowiska, barszcz Sosnowskiego występuje w każdym województwie naszego...
Zarząd NFOŚiGW podjął 9 lipca decyzję o ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego "Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo".  

Biuro prasowe resortu środowiska podkreśla, że alokacja w ramach konkursu opiewa na 11,1 mln zł dotacji i 1,2 mln zł w formie pożyczek. W ramach programu mogą być dofinansowane m.in. przedsięwzięcia, mające na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego, na co przewidziano kwotę 4 mln zł w formie dotacji.

Celem naboru wniosków jest udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego dla skutecznego usunięcia istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na nowe tereny.

Termin ogłoszenia naboru wniosków przewidywany jest na 10 lipca. Wnioski będzie można przesyłać za pomocą generatora wniosków zgodnie z regulaminem naboru w terminie od 17 sierpnia do 30 września.

Warunki dofinansowania:

1)      minimalny koszt przedsięwzięcia - 300 tys. zł - maksymalny 2 mln zł.;

2)      maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji - do 90 proc. kosztów kwalifikowanych;

3)      uzupełnienie wkładu własnego w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Beneficjentami naboru wniosków, do których adresowany jest powyższy konkurs są jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Obszary przewidziane do przeprowadzenia działań powinny być wskazane na podstawie inwentaryzacji płatów lub osobników barszczu Sosnowskiego w obrębie stanowiska.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu