"Czternastka" od KRUS. Ile i kiedy wypłaci?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
17-10-2021,10:00 Aktualizacja: 16-10-2021,20:06
A A A

Jeśli świadczeniobiorca ma prawo do emerytury rolniczej w kwocie 3000 zł, to w listopadowym terminie płatności KRUS wypłaci mu czternastą emeryturę w kwocie 1150,88 zł brutto. Ci z mniejszym świadczeniem dostaną troszeczkę więcej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczęła przygotowania do wypłaty kolejnych w 2021 r. dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów.

linie kredytowe dla rolników, dopłaty do oprocentowania kredytów, uruchomienie produkcji świń

ARiMR uruchamia środki na kredyty preferencyjne dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła współpracującym bankom limity środków na dwie linie kredytowe: KPS - na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF oraz PR - na zakup akcji lub...

W listopadzie razem z emeryturą, rentą lub rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym, wypłaci uprawnionym świadczeniobiorcom tzw. czternastą emeryturę. Tym, którzy emerytury lub renty dostają kwartalnie, dodatkowe środki zostaną przekazane w styczniu 2022 r.

Co bardzo istotne, nie trzeba się ubiegać się specjalnie o "czternastkę". Kasa wypłaci ją z urzędu bez żadnych wniosków. A komu? Wszystkim osobom, które na 31 października mają prawo do jednego ze świadczeń: emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, okresowej emerytury rolniczej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Czternasta emerytura przysługuje w wysokości:

  • 1250,88 zł (tj. kwoty najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca 2021 r.), jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty nie przekracza 2900 zł
  • 1250,88 zł pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości przysługującej emerytury/renty, a kwotą 2900 zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury jeżeli wysokość przysługującej emerytury/renty przekracza 2900 zł (stąd pomniejszenie przy wspomnianej na wstępie emeryturze w kwocie 3000 zł)
  • 0 zł - dla osób, których świadczenie emerytalno-rentowe jest równe lub wyższe niż 4150,88 zł

stawki płatności bezpośrednich, Europejski Bank Centralny, kurs euro do złotego

Znamy projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2021 rok

Ministerstwo rolnictwa poinformowało o stawkach, po jakich będą przeliczane dopłaty bezpośrednia za 2021 r. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel wyniesie 15,63 mld złotych i będzie o wyższa niż obecnie o ok. 108 mln zł. Europejski Bank Centralny...

Z kwoty czternastej emerytury trzeba odjąć podatek dochodowy i składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Poza tym nie będą dokonywane żadne potrącenia i egzekucje.

"Przy ustalaniu wysokości świadczenia uwzględnia się kwotę świadczenia brutto przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a także przed dokonaniem zawieszenia części uzupełniającej w związku z niezaprzestaniem prowadzenia działalności rolniczej" - zastrzega KRUS.

Kasa przekazuje też inne zastrzeżenia:

  • do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedna czternasta emerytura, która zostanie wypłacona w wysokości proporcjonalnej do liczby osób uprawnionych do tej renty na 31 października  
  • osobie, która ma prawo do kilku świadczeń, przysługuje tylko jedna czternasta emerytura, która zostanie wypłacona przez właściwy organ emerytalno-rentowy
  • osobom, którym KRUS wypłaca w zbiegu emerytury i renty rolnicze wraz ze świadczeniem przyznanym przez ZUS, czternastą emeryturę wypłaci Kasa
  • emerytom, którym KRUS wypłaca emeryturę rolniczą, a ZUS emeryturę pracowniczą, czternastą emeryturę wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych

"Do każdego uprawnionego emeryta i rencisty zostanie wysłana decyzja o przyznaniu kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego" - podsumowuje Kasa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt