Czekają pieniądze na dofinansowania inwestycji w prywatne lasy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Longina Grzegórska-Szpyt PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
25-06-2022,8:00 Aktualizacja: 24-06-2022,12:50
A A A

20 czerwca ruszył nabór wniosków w sprawie dofinansowania inwestycji w prywatne lasy - poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać do 29 lipca.

Dofinansowanie dotyczy lasów prywatnych w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha do 40 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu.

dopłaty bezpośrednie, płatności obszarowe, wsparcie dla rolnictwa, PROW 2014-2020, ARiMR

Wnioski o dopłaty bezpośrednie do końca maja

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie został wydłużony do 31 maja. Minister rolnictwa podpisał właśnie stosowne rozporządzenie, które oczekuje na publikację. "Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o...

Pomoc adresowana jest również dla lasów, których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, oraz dla tych, które wykazano w ewidencji gruntów i budynków jako las.

Według ARiMR wsparcie przyznawane będzie właścicielowi lasu - osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. "Aby otrzymać dofinansowanie należy mieć nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności" - podano.

Agencja poinformowała, że pomoc można otrzymać na m.in. dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego czy zabiegi ochronne przed zwierzyną. Dofinansowanie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym prowadzone są konkretne działania.

"Jego wysokość jest zróżnicowana i uzależniona od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana - waha się od 8,82 zł za metr bieżący w przypadku ogrodzenia remizy siatką o wysokości co najmniej 2 m do 14 213 zł/ha za przebudowę składu gatunkowego drzewostanu polegającą na dolesianiu luk na powierzchni o nachyleniu powyżej 12 stopni" - podała ARiMR.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 29 lipca w biurach powiatowych Agencji osobiście lub poprzez platformę ePUAP, albo wysłać przesyłkę pocztową. Dokumenty będzie można składać też przez aplikację eWniosekPlus za pośrednictwem PUE.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

 

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt