Chcesz starać się o dotację z PROW? Sprawdź terminy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
19-04-2022,16:30 Aktualizacja: 19-04-2022,15:15
A A A

Zmiany w harmonogramie naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Zaktualizowany dokument przedstawiło ministerstwo rolnictwa.

Zmienił się m.in. termin naboru aplikacji, dotyczącego popularnego instrumentu wsparcia, jakim jest "Restrukturyzacja małych gospodarstw". Rolnicy będą mogli składać wnioski od 16 maja do 14 lipca.

Ponadto uległy zmianom terminy naborów wniosków jeśli chodzi o:  "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" oraz "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem" i "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska".

Dodatkowo zapadła decyzja o rezygnacji z drugiego planowanego na 2022 r. naboru w ramach instrumentu "Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska".

Zaktualizowany harmonogram znajduje się tutaj.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie