Budżet rolny na 2016 r.

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (bea) | redakcja@agropolska.pl
31-12-2015,8:50 Aktualizacja: 31-12-2015,9:07
A A A

W projekcie budżetu na 2016 r. wydatki na rolnictwo i rozwój wsi wraz z dotacją do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaplanowano na 27 mld zł. Dodatkowo rolnictwo zostanie wsparte unijnymi środkami w kwocie 26,6 mld zł. W sumie na wieś trafi ok. 54 mld zł.

"Analiza dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zaplanowanych na 2016 r. pozwala na stwierdzenie, że wielkość i struktura tych wydatków budżetowych zapewnią sprawną realizację zadań, które należą do kompetencji i obowiązków ministra rolnictwa" - powiedziała posłanka PiS Gabriela Masłowska podczas wtorkowej debaty w Sejmie.

Projekt budżetu "rolnego" składa się z trzech części: rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne. W tych trzech częściach łącznie z wydatkami przewidzianymi w rezerwach celowych przeznaczono 8 mld 402 mln zł. Dotacja dla KRUS zaplanowana została w kwocie 18 mld zł, co razem stanowi 27 mld zł, to jest 7,23 proc. ogółu wydatków budżetowych. Ponadto zaplanowano środki Unii Europejskiej w wysokości 26 mld 600 mln zł oraz środki na pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie ok. 400 mln zł - poinformowała.

dopłaty do składek ubezpieczeń rolnych, prawo i sprawiedliwość, dopłaty z budżetu państwa

PiS proponuje większe dopłaty do składek ubezpieczeń

PiS chce zwiększyć zainteresowanie rolników ubezpieczeniami rolnymi, dlatego proponuje podniesienie stawek taryfowych, do których stosuje się dopłaty. Obecnie budżet dopłaca do składki stanowiącej 3,5 proc. sumy ubezpieczenia, według...

Masłowska zaznaczyła, że najwięcej pieniędzy zostanie wydane na rozwój wsi (72 proc. ogółu), a zwłaszcza na działalność Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie ponad 1 mld zł przeznaczone zostanie na działalność statutową Agencji i na realizację projektów z udziałem środków UE (głównie na współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Według posłanki PiS, poza budżetem rolnym zaplanowano także wydatki na rolnictwo w budżetach wojewodów, a także w rezerwach celowych w kwocie ponad 2 mld 900 mln zł. Środki te będą mogły być użyte na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, na badania monitorujące różne pozostałości chemiczne w produkcji, w produktach zwierzęcych i w żywności oraz paszach, na dofinansowanie Inspekcji Weterynaryjnej i na dopłaty do paliwa rolniczego w wysokości 860 mln zł.

Wydatki na paliwo rolnicze mają być zwiększone w stosunku do 2015 r. o 60 mln zł. "Uważam, że tu należy się wielkie uznanie ministerstwu rolnictwa, że mimo tak trudnej sytuacji budżetowej kierownictwo ministerstwa rolnictwa potrafiło wygospodarować środki na zwiększenie dopłat" - powiedziała Masłowska. Zaznaczyła, że "w ten sposób PiS dotrzymuje obietnice wobec rolników, ponieważ akcentowaliśmy kwestie potrzeby takiej zmiany w trakcie kampanii wyborczej".

dopłaty do materiału siewnego, Agencja Rynku Rolnego, materiał siewny

Dopłaty do materiału siewnego w 2016 roku. Będą zmiany

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw od 2016 r. zmienia się sposób...

Posłanka porównując budżet 2015 r. z planowanym na 2016 r. zauważyła, że wydatki na rynki rolne rosną o 3 proc. Dotyczy to wzrostu wydatków na Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o 9 proc. i "świadczy o determinacji resortu rolnictwa w zakresie działań zabezpieczających polską żywność pod względem jakości, pod względem bezpieczeństwa dla konsumentów". Wydatki na rolnictwo mają być wyższe o 2,2 proc., m.in. więcej pieniędzy będzie na szkolnictwo zawodowe, a także na dofinansowanie Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych, na graniczne inspektoraty weterynaryjne. Zmniejszą się natomiast wydatki na rozwój wsi - o 5 proc.; wynika to z mniejszych środków na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zdaniem Masłowskiej, jest potrzeba zwiększenia dopłat do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Na ten cel potrzebna jest kwota ok. 168 mln zł. Umożliwiłoby to ubezpieczenie 4,5 mln ha upraw rolnych z dopłatą z budżetu państwa w wysokości 65 proc. do składki ubezpieczeniowej. Trzeba znaleźć środki także na dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego, na ochronę roślin, na urządzenia, na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - podsumowała posłanka PiS.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie