Banki zapowiadają odroczenie spłat kredytów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
18-03-2020,11:05 Aktualizacja: 18-03-2020,11:12
A A A

Uproszczoną maksymalnie procedurę odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy - zapowiadają banki. Ma to związek ze spodziewaną zapaścią gospodarczą, związaną z następstwami pandemii koronawirusa.

Komunikat ze Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych jest istotny m.in. dla szeroko pojętej branży rolnej, która zobowiązań finansowych ma sporo.

kredyty preferencyjne, wsparcie dla rolnictwa, arimr, inwestycje w gospodarstwach

Rolnicy mogą starać się o preferencyjne kredyty

Gospodarze w całym kraju mogą ubiegać się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 6 marca na internetowej platformie aplikacyjnej ARiMR udostępniła...

Zapewnienie o możliwości skorzystania z odroczenia kolejnych rat obarczone jest jednak oczywiście warunkami. Po pierwsze automatycznie wydłuży się o ten sam czas okres spłaty kredytu. Po drugie musi być przedłużony okres obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

Ułatwienia mają dotyczyć kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych dla klientów indywidualnych oraz kredytów dla przedsiębiorców. W tych kategoriach wsparcia mogą szukać m.in. rolnicy.

ZBP zapewnia, że wnioski klientów, którzy uzasadnią konieczność odroczenia (zawieszenia) spłaty kredytu ich sytuacją finansową spowodowaną pandemią koronawirusa, mają być rozpatrywane w szybkim tempie.

"Banki udzielą pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy mieli na koniec 2019 roku zdolność kredytową, zostali dotknięci skutkami koronawirusa COVID-19 i którym w najbliższych miesiącach upływa termin odnowienia istniejącego finansowania, w postaci odnowienia na wniosek klienta finansowania na okres do 6 miesięcy" - wyjaśnia ZBP.

bank, pieniądze, kredyty

Rolnicy pod pręgierzem kredytów. Czy banki się ugną?

Klęski żywiołowe i choroby zakaźne zwierząt z odpowiednio suszą i afrykańskim pomorem świń (ASF) na czele dotknęły właściwie wszystkich rolników. Przynajmniej część z nich straty z tego tytułu zaprowadziły na skraj bankructwa. Tak trzeba...

Co istotne - także dla rolników - banki, które posiadają firmę leasingową (lub faktoringową) w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych (i innych spłat) należnych od leasingobiorców/klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez ów bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

"Banki nie będą pobierać opłat lub prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych. Banki umożliwią składanie tych wniosków w sposób odformalizowany, tj. bez konieczności składania dodatkowych dokumentów i zaświadczeń potwierdzających w sposób szczegółowy aktualną sytuację finansowo-gospodarczą danego kredytobiorcy" - tłumaczy Związek.

Wnioski będzie można składać także zdalnie - za pośrednictwem poczty elektronicznej, bankowości elektronicznej lub telefonicznie.

Banki wyraziły ponadto gotowość do ułatwienia klientom będącym przedsiębiorcami dostępu do krótkoterminowego kredytu służącego ustabilizowaniu sytuacji finansowej, zachwianej skutkami pandemii koronawirusa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj