ARiMR uruchomiła kolejną pomoc dla rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
10-02-2016,13:30 Aktualizacja: 10-02-2016,14:22
A A A

Od 10 lutego do 10 marca rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, mogą składać wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego.

Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - informuje na swojej stronie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

płatności bezpośrednie, dopłaty bezpośrednie, jednolita płatność obszarowa, płatność  na zazielenianie

Dopłaty bezpośrednie płyną na konta rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 grudnia 2015 roku do 3 lutego br. przekazała na konta bankowe blisko 791 tysięcy rolników 3,35 miliarda złotych. Wypłatę płatności bezpośrednich ARiMR rozpoczęła tradycyjnie 1 grudnia....

Uprawnieni do skorzystania z takiej pomocy są rolnicy, których gospodarstwa co najmniej w części są położone na terenach uznanych nie wcześniej niż 1 maja 2012 r. za obszary OSN, czyli tereny narażone na niekorzystne oddziaływanie nadmiernej ilości związków azotu pochodzenia rolniczego. Ponadto, aby skorzystać ze wsparcia, gospodarz musi prowadzić produkcję zwierzęcą z wyłączeniem:

  •    chowu i hodowli ryb
  •    chowu lub hodowli drobiu powyżej 40000 stanowisk lub chowu lub hodowli świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior

Pomoc będzie przyznawana "na dwa rodzaje inwestycji: związane z dostosowaniem gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych oraz na doposażeniu gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych".

Jeżeli rolnik zdecyduje się na doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikacji nawozów, to otrzyma pomoc tylko wtedy, gdy operacja obejmie również inwestycje mające na celu spełnienie warunków przechowywania nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie lub magazynowania pasz soczystych, zgodnie z zasadami programu wdrażanego na danym obszarze OSN.

Ważne jest również to, że pomoc na inwestycje związane z zapewnieniem właściwych warunków przechowywania pasz soczystych, może być przyznana wyłącznie młodemu rolnikowi.

kredyt, bank, rolnictwo, kredyt preferencyjny, ARiMR, pieniądze

ARiMR: banki mogą udzielać kredytów preferencyjnych dla rolnictwa

Są pieniądze na dopłaty do preferencyjnych kredytów inwestycyjnych udzielanych w I kwartale 2016 r. ARiMR przyznała bankom limity akcji kredytowej - poinformowało biuro prasowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR w...

Refundacji będą podlegały inwestycje związane m.in. z budową lub przebudową płyt obornikowych, zbiorników do przechowywania gnojówki lub gnojowicy, zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych. Wsparcie będzie można otrzymać także m.in. na zakup niektórych typów aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej, wozów asenizacyjnych oraz rozrzutników obornika i kompostu.

Rolnik może otrzymać na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN" maksymalnie 50 tys. zł, przy czym wysokość dofinansowania wynosi do 50 proc. poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a 60 proc. w przypadku młodych rolników.

Na taką pomoc w PROW 2014-2020 przewidziano 37,5 mln euro.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście lub przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Dopuszczalne jest złożenie dokumentu za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR. Można go również wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Pomoc będzie przysługiwała według kolejności ustalonej przez agencję na podstawie danych zawartych we wniosku.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów