ARiMR będzie przyjmować wnioski o przyznanie wsparcia na zalesianie

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
03-06-2015,15:15 Aktualizacja: 03-06-2015,15:34
A A A

Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić na swoich gruntach las mogą otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa specjalne wsparcie.

Pomoc będzie udzielana w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oprócz rolników o wsparcie mogą się ubiegać także jednostki samorządu terytorialnego - gminy, powiaty i województwa. Wnioski o pomoc należy składać w biurach powiatowych ARiMR od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 roku.

lasy_panstwowe

Lasy Państwowe z trzykrotnie mniejszym zyskiem

Lasy Państwowe planują zamknąć 2015 rok zyskiem 130 mln zł - poinformowało przedsiębiorstwo na piątkowej konferencji prasowej. Jeżeli prognoza się utrzyma, oznaczać to będzie, iż firma w porównaniu z poprzednim rokiem zarobi mniej o ok. 300...

Złożone dokumenty zostaną ocenione, a punkty  będą przydzielane w zależności od miejsca, w którym rolnik czy inny beneficjent zamierza posadzić las. Najwięcej "oczek" będzie można otrzymać w przypadku posadzenia lasu w tzw. korytarzu ekologicznym na obszarach zagrożonych erozją wodną.

Punkty przyznawane też będą za posadzenie lasu na terenach przylegających do wód śródlądowych, lasu lub obszaru zalesionego, a także na terenach o nachyleniu powyżej 12 stopni oraz za zalesianie gruntów w województwach, w których lesistość jest niższa od 30 proc.

Na tej podstawie zostanie sporządzona lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. Zostanie ona podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem portalu internetowego ARiMR nie później niż 15 października.

Wysokość wsparcia, jakie będzie można otrzymać na "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" zależy od powierzchni, na której zostanie posadzony las, rodzaju sadzonek oraz od tego, jak będą one chronione.

Maksymalna powierzchnia, do której będzie można otrzymać pomoc wynosi 20 ha, a minimalna 0,1 ha. Aby otrzymać wsparcie, konieczne będzie posiadanie specjalnego planu zalesieniowego, który opracowuje nadleśniczy oraz dokonanie nasadzeń zgodnie z jego założeniami.

Pomoc będzie realizowana w trzech różnych formach. Pierwsza obejmuje jednorazowe wypłacenie tzw. wsparcia na zalesianie (część inwestycyjna), o którą rolnicy będą mogli ubiegać się już w 2015 r. Druga polega na wypłacaniu przez 5 lat premii pielęgnacyjnej, a trzecia na wypłacaniu przez 12 lat premii zalesieniowej. Wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej rolnicy będą mogli składać od 2016 r.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie