Agencja zbada problem procedur odraczania spłat kredytów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
07-01-2015,13:30 Aktualizacja: 16-01-2015,14:11
A A A
Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do ARiMR o podjęcie działań mających usprawnić procedury związane z odraczaniem spłaty kredytów. Agencja informuje, że już zmieniły się zasady udzielania kredytów, a z bankami zawarto aneksy do umów o współpracy.
 
Agencja Modernizacji i Modernizacji Rolnictwa podaje, że przekazane współpracującym bankom zasady udzielania kredytów oraz umowy o współpracy nie przewidują żadnych dodatkowych wytycznych dotyczących wdrażania przepisów. Przede wszystkim zainteresowane pomocą podmioty nie mają obowiązku składania nowego planu przedsięwzięcia.
 
Agencja przypomina jednak, że kredyty preferencyjne udzielane są ze środków własnych banków a dopłaty ARiMR do oprocentowania stanowią jedynie część należnego bankowi oprocentowania. 
 
Nie można więc wykluczać, że banki analizując wniosek kredytobiorcy o zawieszenie spłaty oraz jego zdolność kredytową, opierając się na obowiązujących w nich regulaminach kredytowania, zażądają przedkładania nowych planów przedsięwzięć. Nie jest to jednak wymóg stawiany przez agencję.
 
Kredytobiorcy i organizacje rolnicze narzekają, że pracownicy banków nie mają stosownej wiedzy w tej sprawie. Agencja zwróciła się więc do wszystkich central współpracujących banków o szybkie rozpropagowanie w placówkach informacji o istniejących możliwościach pomocy w obsłudze kredytów.
 
Obecnie trudno stwierdzić, czy jest to problem ogólnopolski. ARiMR prosi więc o zgłaszanie wszelkich przypadków w tej sprawie, by ustalić, które banki mają problemy z zastosowaniem regulacji związanych z możliwością zawieszenia spłaty kredytu.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej