Agencja zaprasza banki do zawierania umów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
11-02-2015,13:10 Aktualizacja: 11-02-2015,13:52
A A A
Zmieniły się zasady realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Konieczne jest m.in. zawarcie nowych umów z bankami.
 
Jednym z zadań ARiMR jest pomaganie rolnikom w spłacie kredytów. Agencja reguluje za gospodarzy części należnych odsetek lub spłaca za nich części kapitału. W związku z tym, że zmieniły zasady udzielania rolnikom pomocy w spłacie zobowiązań konieczne jest zawarcie z bankami nowych umów.  
 
ARiMR informuje, że 27 stycznia Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, które przewiduje pomoc finansową z przeznaczeniem na:
 
- realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, przetwórstwie produktów rolnych, w przetwórstwie ryb, skorupiaków i mięczaków, w rybactwie śródlądowym
 
- tworzenie lub powiększenie gospodarstw rolnych przez młodych rolników
 
- wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
 
Pomoc będzie realizowana w formie dopłat do oprocentowania kredytów oraz częściowej spłaty kapitału kredytów. Pierwsze wsparcie polega na spłacaniu przez agencję części oprocentowania należnego bankowi. W drugim przypadku ARiMR może pokryć do 60 proc. kwoty udzielonego zobowiązania, ale nie większej niż równowartość w złotych 70 tys. euro (przeliczonej według średniego kursu NBP na dzień udzielenia pomocy).
 
Agencja może zawierać umowy z bankami, których kapitał własny jest nie mniejszy niż minimum kapitału własnego wymaganego przy tworzeniu nowego banku oraz prowadzącymi działalność na obszarze co najmniej 3 województw (kryterium to nie stosuje się do banków zrzeszających i banków spółdzielczych).
 
ARiMR informuje ponadto, że przy wyborze banków będzie kierować się możliwościami obsługi informatycznej kredytów oraz warunkami wpływającymi na ich koszt - wysokością oprocentowania i opłat oraz prowizji na rzecz banku.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement