Agencja prywatyzuje, sprzedaje i wpłaca miliardy do budżetu

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
19-01-2015,9:10 Aktualizacja: 20-01-2015,13:18
A A A
W 2014 roku Agencja Nieruchomości Rolnych zrealizowała swoje zadania: sprywatyzowała 128 tys. ha i na razie wpłaciła do państwowej kasy ponad 2,34 mld zł. W czerwcu do budżetu trafi nadwyżka.
 
W 2014 r. ANR sprzedała 120 575 ha - najwięcej w województwach: zachodniopomorskim - ok. 21 tys. ha, warmińsko-mazurskim - 17 tys. ha oraz dolnośląskim - ok. 16 tys. ha.
 
Sprzedaż odbywa się przede wszystkim bezprzetargowo w trybie pierwszeństwa w nabyciu na rzecz spadkobierców lub dzierżawców oraz na przetargach ograniczonych i nieograniczonych. 
 
Znaczna część wolnych gruntów rolnych kierowana jest w pierwszej kolejności na przetargi ograniczone, w których mogą i biorą udział rolnicy indywidualni powiększający gospodarstwa rodzinne. W 2014 r. agencja zorganizowała ponad 56 tys. przetargów na sprzedaż gruntów oraz 7 tys. na dzierżawę. 
 
Obecnie w dzierżawie jest 1,09 mln ha gruntów, głównie na terenie województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego. Najwięcej w dzierżawie było w 1996 r. - prawie 2,9 mln ha, ale od tego czasu systematycznie spada areał wydzierżawianych nieruchomości. 
 
Warto odnotować, że w latach 2010-2012 łącznie wydzierżawiono tylko 40 tys. ha. Rok 2013 był pierwszym od wielu lat, w którym nastąpił wzrost nowo zawartych umów. W 2014 r. odnotowano kolejny wzrost powierzchni wydzierżawionych gruntów - 55,6 tys. ha.
 
Od 1992 roku, czyli początku działalności agencja przejęła ze wszystkich źródeł do zasobu 4,7 mln ha. Obecnie w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostaje prawie 1,5 mln ha, w tym ponad 1,09 mln ha jest w dzierżawie, a 266 tys. ha czeka na rozdysponowanie.
 
W ciągu 22 lat funkcjonowania ANR połowa powierzchni przejętej do zasobu weszła w skład gospodarstw prywatnych, w tym duża część przyczyniła się do powstania gospodarstw rodzinnych.  
 
Od 2005 r. Agencja Nieruchomości Rolnych odprowadza do budżetu państwa kwoty odpowiadające nadwyżce między środkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem zasobu, a środkami wydatkowanymi na realizację ustawowych zadań. 
 
Od 2005 r. do końca 2014 r. ANR wpłaciła do państwowej kasy prawie 12.930,8 mln zł. W 2014 r. wpłaty wyniosły 1.982,4 mln zł. Nie jest to jednak ostateczna kwota, gdyż agencja wypracowała nadwyżkę, którą w czerwcu po szczegółowym rozliczeniu roku.
 
Od 2006 r. Agencja Nieruchomości Rolnych zasila Fundusz Rekompensacyjny, z którego realizowane są wypłaty rekompensat dla Zabużan. Od tego czasu do końca 2014 r. na ten cel wpłacono 3.418,5 mln zł (przed rokiem - 359,2 mln zł).
 
W 2014 roku agencja wpłaciła do kasy państwa 2.341,6 mln zł, a od 2005 r. prawie 16.349,4 mln zł.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

3.01.2022– 30.12.2022 - inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

4.05.2022-17.06.2022 - ruszył nabór wniosków o dofinansowanie na tworzenie grup i organizacji producentów

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar a, tj. rozwój produkcji prosiąt

29.03.2022– 27.05.2022 - modernizacja gospodarstw rolnych – obszar e, tj. nawadnianie w gospodarstwie

31.06.2022 – 29.05.2022 - premie dla młodych rolników

od 16.05.2022 - 14.07.2022 - rolnicy będą mogli składać wnioski o bezzwrotną premię na restrukturyzację małych gospodarstw

do 31.05.2022 - nabór wniosków o dopłaty do zakupu nawozów zakupionych w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja br.

do 31.05.2022 - indywidualni hodowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich

1–31.07.2022  - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt

1–31.12.2022 - dopłaty do składek ubezpieczenia zwierząt