Uniwersytet oferuje naukę na 46 kierunkach. Trwa rejestracja kandydatów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
01-02-2018,14:55 Aktualizacja: 01-02-2018,15:10
A A A

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie prowadzi elektroniczną rejestrację kandydatów na studiach II stopnia. Uczelnia oferuje naukę na 27 kierunkach w trybie stacjonarnym i 19 w trybie niestacjonarnym.
 
Studia II stopnia przeznaczone są dla osób chcących kontynuować naukę po ukończeniu studiów I stopnia lub zainteresowanych podjęciem nowego kierunku kształcenia. Podstawą przyjęcia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra, a także przejście procesu rekrutacyjnego.

Lwów, Kraków, rolnictwo, kształcenie, edukacja, studenci, tytuł doktora honoris causa

Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie doceniony we Lwowie

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady został doktorem honoris causa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego. Uroczystość nadania tytułu odbyła się zgodnie z ceremoniałem akademickim obowiązującym we Lwowie i miała bardzo uroczysty przebieg. Jak...

Zasady rekrutacji różnią się w zależności od kierunku, a nauka potrwa 1,5 roku (trzy semestry) lub 2 lata (cztery semestry). Warunkiem uzyskania tytułu magistra lub magistra inżyniera jest napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Rejestracja na studia stacjonarne

 • architektura krajobrazu - do 12.02
 • biogospodarka, biotechnologia - do 14.02
 • dietetyka - do 23.02
 • geodezja i kartografia - do 12.02
 • gospodarka przestrzenna, inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria środowiska, jakość i bezpieczeństwo środowiska, jakość i bezpieczeństwo żywności - do 23.02
 • leśnictwo - do 19.02
 • ochrona środowiska - do 12.02
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, rolnictwo, ogrodnictwo - do 14.02
 • sztuka ogrodowa, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, technika rolnicza i leśna - do 12.02
 • technologia żywności i żywienie człowieka - do 23.02
 • zarządzanie i inżynieria produkcji - do 12.02
 • zootechnika - do 15.02

Rejestracja na studia niestacjonarne

 • biogospodarka - do 12.02
 • geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, jakość i bezpieczeństwo środowiska, leśnictwo - do 19.02
 • ochrona środowiska - do 12.02
 • odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, rolnictwo, ogrodnictwo - do 14.02
 • sztuka ogrodowa, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, technika rolnicza i leśna - do 12.02
 • zarządzanie i inżynieria produkcji - do 12.02
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
Advertisement