Nagroda MRiRW dla IOR-PIB

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
30-11-2020,11:35 Aktualizacja: 30-11-2020,12:23
A A A
Obniżenie kosztów produkcji i ochrony oraz wzrost plonu - takie efekty przyniosło opracowanie i wdrożenie „Strategii integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami” do praktyki rolniczej. Instytut Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu otrzymał właśnie nagrodę od ministra rolnictwa i rozwoju wsi za to osiągnięcie. 
 
- Nagroda za „Osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2019 r.” to dla nas ogromne wyróżnienie, ale i dowód, jak ważne jest upowszechnianie w praktyce rolniczej osiągnięć naukowców, którzy zajmują się strategiczną ochroną roślin, w tym upraw rolniczych. Praca każdego członka zespołu, który opracował „Strategię integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami”, przekłada się bowiem na nasze codzienne życie-jakość upraw, pasz, produktów spożywczych. W tym przypadku pozwala też na znaczne oszczędności i zapewnia wyższe plony - podkreśla prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor IOR-PIB w Poznaniu, członek zespołu odpowiedzialnego za opracowanie strategii. 
 
IOR-PIB w Poznaniu, ochrona biologiczna, rolnictwo ekologiczne, Roman Kierzek

Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zmodyfikował swoją strukturę organizacyjną

Zmiany w strukturze Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego są odpowiedzią nauki na nowe europejskie regulacje dotyczące rozwoju rolnictwa.    Przyjęte przez Komisję Europejską strategie „Od pola do stołu”...
„Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami” została stworzona przez Instytut Ochrony Roślin – PIB, przy współudziale innych jednostek naukowo-badawczych, w tym: Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w Radzikowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz Hodowli Roślin Smolice.
 
W skład zespołu autorskiego, odpowiedzialnego za opracowanie strategii wchodzili ponadto: prof. dr hab. Marek Mrówczyński (IOR - PIB), dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR - PIB, prof. dr hab. Marek Korbas (IOR - PIB), dr hab. Roman Warzecha (IHAR - PIB), prof. dr hab. Józef Adamczyk (Hodowla Roślin Smolice), dr hab. Piotr Szulc, prof. UP (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz mgr Karolina Piecuch (COBORU).
 
Innowacyjne podejście do uprawy i ochrony kukurydzy
 
- Strategia obejmuje szereg innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarówno elementów uprawy, jak i późniejszej pielęgnacji kukurydzy. Uwzględnia między innymi wdrożenie walki biologicznej ze szkodnikami na dużą skalę, użycie nowoczesnych technik monitoringowych pozwalających wykrywać nowe i nadzorować już poznane organizmy szkodliwe, czy też precyzyjnie planować zabiegi ochronne - wymienia członek zespołu autorskiego, dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR - PIB. 
 
IOR-PIB, Marek Mrówczyński, 61 sesja IOR-PIB, przyszłość ochrony roślin, nowe wyzwania dla rolnictwa

Ochrona roślin: nowa rzeczywistość i nowe wyzwania

O tym, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na organizację Sesji Naukowej IOR – PIB, jakie wyzwania stoją przed współczesnym rolnictwem i w jaki sposób się ono zmienia mówi prof. dr. hab. Marek...
Duży nacisk położony jest także na stosowanie postępu hodowlanego, w tym na wykorzystanie odmian kukurydzy mniej podatnych na niektóre choroby i szkodniki oraz dostosowanych do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych. Strategia obejmuje ponadto: ocenę wpływu nawożenia na zdrowotność roślin, dobór technik uprawy wpływających na lepszą kondycję kukurydzy, dobór odpowiednich preparatów chemicznych i biologicznych, technikę ochrony roślin, czy też problemy związane z odpornością agrofagów.
 
Efekty potwierdzone w praktyce
 
Jednostki, które wdrożyły „Strategię integrowanej ochrony kukurydzy”, odnotowały już pierwsze efekty. Jej zastosowanie w praktyce pozwoliło na obniżenie o około 10% kosztów produkcji i ochrony oraz na uzyskanie surowców o wysokiej jakości bez przekroczenia poziomu zawartości mykotoksyn. Odnotowano też plony wyższe o około 10-15% (efekt ograniczenia wpływu agrofagów). 
 
Już te pierwsze rezultaty są obiecujące, a zastosowana strategia warta upowszechnienia. 
 
szkodniki rzepaku ozimego, IOR w Winnej Górze, mszyca brzoskwiniowa, pchełka rzepakowa

Liczne szkodniki w rzepaku. IOR ostrzega

Instytut Ochrony Roślin – PIB informuje o licznym występowaniu różnych szkodników na roślinach rzepaku ozimego w Winnej Górze (woj. wielkopolskie).    Szczególnie groźne dla roślin rzepaku we wrześniu...
- Tak naprawdę „Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami” jest narzędziem ogólnie dostępnym, a jej elementy są zawarte na przykład w metodykach integrowanej produkcji i ochrony kukurydzy oraz w poradnikach sygnalizatora opracowanych przez Instytut Ochrony Roślin - PIB. Informacje te można także znaleźć na stronie internetowej www.ior.poznan.pl - podpowiada dr hab. Paweł K. Bereś, prof. IOR - PIB. 
 
Podkreśla też, że z uwagi na duże znaczenie kukurydzy dla gospodarki krajowej, w tym na jej dominację w strukturze zasiewów wielu gospodarstw, opracowane zalecenia ochrony pozwalają minimalizować straty w plonach powodowane przez gatunki szkodliwe, których liczebność znacząco wzrosła w ostatnich latach, m.in. z powodu zmian klimatycznych.
 
„Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami” powstawała od 2005 roku w ramach realizacji tematów statutowych IOR - PIB, a także Programu Wieloletniego, w tym również tematyki badawczej jednostek współpracujących z IOR - PIB. 
 
Jest więc oparta na wieloletnich obserwacjach terenowych, laboratoryjnych oraz doświadczeniach poletkowych, łanowych i demonstracyjnych prowadzonych w różnych regionach kraju. Nagrodzona strategia wpisuje się w zalecenia, które zostały wprowadzone Dyrektywą 2009/128/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów