Nagroda AgroBioTop za technologię wytwarzania biopaliw z odpadów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
11-12-2018,15:20 Aktualizacja: 11-12-2018,17:58
A A A

W Warszawie wręczono prestiżową nagrodę naukową AgroBioTop, przyznawaną przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk.

Laureatem został dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej.

Nagroda AgroBioTop, przyznawana od 2017 roku, honoruje młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa.

Centrum Badania Odporności Bayer, bayer, paluzy, warmia, zwalczanie  miotły zbożowej

Jedyna taka plantacja w Polsce. Bayer pokazuje, jak walczyć z miotłą zbożową

W Paluzach na Warmii Bayer założył ponad czterdzieści poletek doświadczalnych, gdzie w terenowych, nie laboratoryjnych, warunkach sprawdzane i demonstrowane są różne metody zwalczania miotły zbożowej, odpornej na herbicydy z grupy...
To coroczna indywidualna nagroda pieniężna, przyznawana przez niezależną kapitułę, powołaną przez Komitet Biotechnologii PAN. Wysokość nagrody, fundowanej przez firmę Bayer, to 5 tys. euro.

- Kapituła przyznała nagrodę dr hab. inż. Piotrowi Oleśkowiczowi-Popielowi, profesorowi nadzwyczajnemu z Politechniki Poznańskiej, za opracowanie przyjaznej dla środowiska nowej technologii wytwarzania biopaliw z odpadów pochodzących z produkcji serów i jogurtów - mówi prof. dr hab. Maciej Żylicz, przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop.

Kapituła wysoko oceniła wartość nagrodzonej pracy dla ochrony środowiska (zagospodarowanie uciążliwych odpadów) i jej zgodność z ideą gospodarki cyrkulacyjnej.

- Opracowana technologia jest jednostopniowa i oparta na wykorzystaniu jednego surowca: kwaśnej serwatki - tłumaczy Żylicz. - Polska zajmuje 4. miejsce w Europie (po Niemczech, Francji i Włoszech) w produkcji serów twarogowych. Rocznie na eksporcie serów twarogowych zarabiamy ponad 4 mld zł. Produktem ubocznym w tej produkcji jest serwatka (w skali UE - 50 mln m3).

Bayer, konferencja Bayer, Nagroda AgroBioTop, Warszawa,  Beata Hasiów-Jaroszewska

Nagroda AgroBioTop przyznana

Na spotkaniu z dziennikarzami 5 grudnia w Warszawie, firma Bayer przedstawiła laureatkę, po raz pierwszy przyznawanej nagrody, AgroBioTop. Została nią dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska z Instytutu Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu. AgroBioTop to...
Niezagospodarowana serwatka zwykle jest po prostu odprowadzana do ścieków. Zdarza się również, że trafia ona wprost do jezior czy rzek. Może to doprowadzić do zaburzenia równowagi  ekologicznej  w takich akwenach wodnych. Państwa członkowskie UE zobowiązały się do zmniejszenia odpadów żywności do 30 proc. w 2025 r. i 50 proc. do roku 2030.

Opracowana przez prof. Piotra Oleśkowicza-Popiela nowa technologia wytwarzania biopaliw z wykorzystaniem odpadów organicznych wspomaga osiągnięcie tego celu, wpływa także na zróżnicowanie źródeł pozyskiwania energii. Technologia wskazuje, że w przyszłości alternatywnym źródłem energii do ropy, gazu czy innych paliw kopalnych może być pozyskiwanie tak zwanej "zielonej energii" z odpadów organicznych.

- Nagroda AgroBioTop jest dla mnie jednym z najważniejszych wyróżnień i docenieniem kilku lat intensywnej pracy -  podkreśla dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel. - Nagroda ta doskonale pokazuje multi- i interdyscyplinarność nauki. Osiągnięcia z zakresu biotechnologii i inżynierii środowiska można stosować w rolnictwie, i vice versa: współczesne rolnictwo generuje wiele możliwości i wyzwań, a rozwiązania można znaleźć w różnych dziedzinach nauki - dodaje.

Bayer, KRUS, konkurs, dziecko

Bayer wspiera konkurs KRUS, promujący bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych

Ogłoszono wyniki VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci. Jego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, patronem honorowym - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wsparcia organizacyjnego udziela...
Laureat, opisując istotę swego osiągnięcia, tłumaczy: - Serwatka kwaśna to odpad z produkcji np. twarogu lub jogurtu typu greckiego. W związku z rosnącą światową popularnością tych produktów, znacząco zwiększa się ilość serwatki kwaśnej, która - niezagospodarowana - stanowi duży problem środowiskowy.

Biologiczna produkcja kwasu kapronowego jest prowadzona przez grupy mikroorganizmów, które przetwarzają składniki serwatki w cenny surowiec - ten zaś może mieć szerokie zastosowanie np. jako dodatek do pasz, środek antybakteryjny, ale również jako produkt pośredni do produkcji biopaliw i innych biochemikaliów.

Metodą tą w przyszłości będzie można wytwarzać również inne cenne związki chemiczne, utylizując przy tym różne odpady z przemysłu rolno-spożywczego.

- Serdecznie gratulujemy profesorowi Piotrowi Oleśkowiczowi-Popielowi otrzymania nagrody AgroBioTop - mówi Joerg Rehbein, Head of Central & Eastern Europe Crop Science, Bayer.

Bayer Crop Science, bayer, monsanto, Liam Condon, uprawy gmo, glifosat

Bayer przejmuje Monsanto. Nie będzie nowych upraw GMO w Europie

Finalizacja przejęcia przez Bayer koncernu Monsanto jest przewidziana na początek 2018 r. Bayer nie będzie wprowadzał do Europy nowych upraw GMO - poinformował na konferencji w Monheim Liam Condon, prezes Bayer Crop Science. Bayer ma wyłożyć na tą...

- Dokonania profesora doskonale korespondują z pojęciem zrównoważonego rozwoju, którego globalnym propagatorem jest Bayer - zauważa Rehbein i dodaje, że odpowiedzialność człowieka wobec środowiska i odpowiedź na problemy cywilizacyjne to dziś intensywnie dyskutowany temat, chociażby podczas Szczytu Klimatycznego ONZ COP24 w Katowicach.

Prace profesora świetnie ukazują w jak efektywny sposób nauka może odpowiadać na wyzwania przyszłości.

Dr hab. inż. Piotr Oleśkowicz-Popiel jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Inżynierii Środowiska oraz prodziekanem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej. Ma stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska. Zanim rozpoczął pracę na Politechnice Poznańskiej, ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie w Aalborgu w Danii jako biotechnolog oraz obronił doktorat na Duńskim Uniwersytecie Technicznym, prowadząc badania dotyczące produkcji biopaliw dla ekologicznych gospodarstw rolnych.

W ramach stażu podoktorskiego w Laboratorium Narodowym Lawrence Berkeley w Kalifornii zajmował się analizą techniczno-ekonomiczną biorafinerii. Obecnie prowadzi własną grupę badawczą, której celem jest opracowywanie nowych metod biotechnologicznych do produkcji biopaliw i biochemikaliów ze ścieków i odpadów organicznych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement