Nagroda AgroBioTop przyznana. Odkrycie przyczyni się do poprawy zdrowotności ziemniaka

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (ala) | redakcja@agropolska.pl
07-12-2020,11:05 Aktualizacja: 07-12-2020,11:38
A A A
Dr Jarosław Plich z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Młochowie został laureatem prestiżowej nagrody naukowej AgroBioTop, przyznawanej przez Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. Honoruje ona młodych uczonych, których uznane dokonania z zakresu biotechnologii przyczyniły się do rozwoju nauk rolniczych i wnoszą̨ wybitny wkład w rozwój rolnictwa. W bieżącym roku odbyła się czwarta edycja konkursu.
 
- Jury przyznało nagrodę za zidentyfikowanie genu ziemniaka, uodparniającego tę roślinę na infekcje grzybowe wywołujące chorobę nazywaną rakiem ziemniaka - mówi prof. dr hab. Maciej Żylicz, przewodniczący kapituły nagrody AgroBioTop - Powoduje ona ogromne straty w rolnictwie, m.in. dlatego, że nie ma skutecznych środków ochrony roślin zwalczających tę chorobę. Osiągnięcie dr Jarosława Plicha może doprowadzić do komercyjnej produkcji odmian ziemniaków, odpornych na te infekcje grzybowe.
 
wyniki badania opinii Barometr Bayer, Barometr Bayer, globalne wyzwania, cele zrównoważonego rozwoju, badania i rozwój

Znamy wyniki kolejnej odsłony badania opinii „Barometr Bayer”

Jak ludzie postrzegają naukę i jej znaczenie w dobie globalnych wyzwań? To pytanie przyświecało dziewiątej edycji badania opinii „Barometr Bayer”, którego wyniki zostały zaprezentowane podczas wczorajszej konferencji prasowej...
Przewodniczący kapituły podkreśla wartość naukową osiągnięcia i jego nowatorstwo oraz potencjał związany z praktycznym wykorzystaniem. Kapituła wysoko oceniła również realizację założeń rolnictwa zrównoważonego - to nowe kryterium oceny, wprowadzone w tegorocznej edycji konkursu. Jurorzy podkreślają, że osiągnięcie dr Plicha przyniesie korzyści w trzech kluczowych wymiarach rolnictwa zrównoważonego: dla środowiska, dla producentów oraz konsumentów. 
 
- Nagrodzone osiągnięcie pokazuje jak ważne jest wykorzystanie naturalnie występującej w świecie roślin bioróżnorodności dla potrzeb współczesnego rolnictwa zrównoważonego - tłumaczy dr Jarosław Plich - Rak ziemniaka powoduje całkowitą utratę wartości handlowej plonu oraz zanieczyszczenie gleby przetrwalnikowymi formami grzyba, które mogą porażać rośliny ziemniaka sadzone na tym polu przez kolejne 40 lat. Grzyb ten niemal we wszystkich krajach świata znajduje się na listach organizmów kwarantannowych i podlega urzędowemu zwalczaniu. 
 
Gen Sen2 - warunkujący odporność roślin ziemniaka na grzyb Synchytrium endobioticum, wywołującego raka ziemniaka - jest pierwszym na świecie zidentyfikowanym i opisanym genem, który zapewnia roślinom odporność na wszystkie przebadane dotąd rasy tego grzyba. Ważną częścią nagrodzonego osiągnięcia jest również opracowanie łatwego w użyciu molekularnego testu, umożliwiającego identyfikację obecności tego genu w roślinach ziemniaka. 
 

Nowy szef działu Crop Science firmy Bayer

Antoine Bernet, wcześniej kierujący organizacją handlową Crop Science w Skandynawii i dyrektor zarządzający Bayer Dania, objął stanowisko szefa działu Crop Science w Bayer dla Polski, Czech i Słowacji oraz krajów bałtyckich (Litwa,...
Jarosław Plich jest doktorem nauk rolniczych, absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu, studia doktoranckie odbył w IHAR w Młochowie, gdzie dziś jest adiunktem. Dwukrotnie był laureatem nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 
- Obecnie moim celem jest wykorzystanie genu Sen2 do hodowli nowych „rakoodpornych” odmian ziemniaka, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby, jak i minimalizacja strat plonu bulw - wskazuje dr Plich. - AgroBioTop jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. Przyznanie mi tej zaszczytnej nagrody odbieram jako formę docenienia kilkuletniej pracy i zaangażowania w nagrodzony projekt, ale również jako uznanie dla samej tematyki badań oraz charakteru nagrodzonego osiągnięcia.
 
AgroBioTop to również nagroda pieniężna 5 tys. euro, fundowana przez firmę Bayer.- Serdecznie gratulujemy dr Jarosławowi Plichowi, doceniając zarówno naukową, jak i praktyczną wartość jego osiągnięcia, związanego z kluczową w naszych warunkach uprawą - mówi Antoine Bernet, szef działu Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji. - Bayer od lat promuje ideę rolnictwa zrównoważonego, rozumianego jako działania ograniczające wpływ rolnictwa na środowisko, przy zachowaniu jego opłacalności i zapewnieniu społecznej akceptacji. Dlatego bardzo cieszy nas potencjał projektu dr Plicha w kontekście realizacji założeń rolnictwa zrównoważonego. Podziwiamy również pasję laureata i jego ogromne zaangażowanie w pracę naukową. 
 

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich