Konkurs na prezesa Krajowej Spółki Cukrowej

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: dr inż. Arkadiusz Artyszak|redakcja@agropolska.pl
11-01-2016,20:30 Aktualizacja: 11-01-2016,20:43
A A A

Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej ogłosiła konkurs na prezesa i na członka zarządu odpowiedzialnego za obszar surowcowy.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  1. ukończyć studia wyższe,
  2. posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
  3. posiadać znajomość zasad funkcjonowania rynku cukru i branży cukrowniczej w Polsce i Europie,
  4. korzystać z pełni praw publicznych,
  5. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  6. nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
  7. złożyć Ministrowi Skarbu Państwa oświadczenie lustracyjne lub złożyć Ministrowi Skarbu Państwa informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego (dotyczy kandydatów urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.).

Dokumenty można składać do 22 stycznia. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne zostaną przeprowadzone 28 stycznia. Rada Nadzorcza Krajowej Spółki Cukrowej w dniu 5 stycznia odwołała prezesa zarządu Marka Spuz vel Szpos oraz członka zarządu Piotra Szymanka ze składu zarządu spółki. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu p.o. prezesa jest członek zarządu Krzysztof Kowa.  

A już jutro 12 stycznia odbędą się wybory kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami plantatorów w wyznaczonych obwodach wyborczych.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie