Kończy się wypłata dywidendy dla akcjonariuszy KSC

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: DR INŻ. ARKADIUSZ ARTYSZAK | REDAKCJA@AGROPOLSKA.PL
23-06-2015,15:05 Aktualizacja: 08-07-2015,7:40
A A A

W tym roku wynosi ona 8 gr od 1 akcji. Od tego odprowadzony jest 19-proc. zryczałtowany podatek. Akcjonariusze powinni otrzymać dywidendę do końca czerwca 2015 r.

Przeciętny plantator dysponuje 777 akcjami, co po potrąceniu podatku daje 58,04 zł do ręki. 

31 marca Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej zdecydowało o podziale zysku netto spółki w ten sposób, że kwotę 79,3 mln zł przeznaczono na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, a kwotę 47,4 mln zł przeznaczono na kapitał zapasowy.

Rozmowy o prywatyzacji KSC trwają drugi rok i końca nie widać

Już 11 spotkań odbyło się w ramach planowania prywatyzacji Krajowej Spółki Cukrowej. Kluczowych konkretów jednak ciągle nie ma. Ministerstwo Skarbu Państwa po raz kolejny zapewnia, że model prywatyzacji będzie miał charakter...
Zysk netto z lat ubiegłych w wysokości 20,3 mln zł przeznaczono w całości na kapitał zapasowy spółki.

Zgodnie z zatwierdzonym przez akcjonariuszy sprawozdaniem finansowym spółki, ostatni rok obrotowy zamknął się zyskiem netto w wysokości 126,7 mln zł.

Ze względu na niskie ceny cukru na rynku oraz zniesienie limitów produkcji w 2017 r. posłowie z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w marcu zaapelowali do ministra skarbu państwa o zaniechanie pobierania dywidendy w wysokości około 60 mln zł.  

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement
WAŻNE TERMINY

15.03 - 17.05.2021 wnioski obszarowe w kampanii 2021 r. - zobacz więcej

29.03 - 16.05.2021 nabór wniosków - tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych -- zobacz więcej

31.03.2021- 29.05.2021 nabór wniosków - premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw - zobacz więcej

17.05 - 27.06.2021 dofinansowanie z PROW 2014-2020 do prywatnych lasów