Cedrob zaprasza do składania ofert sprzedaży akcji Gobarto

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Mirosław Lewandowski | lewandowski@apra.pl
31-05-2023,9:30 Aktualizacja: 31-05-2023,8:59
A A A

Cedrob opublikowała zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Gobarto, proponując cenę 17,60 zł za akcję.

Proponowana cena uwzględnia istotną premię zarówno do średniej ceny akcji Gobarto z ostatnich sześciu miesięcy (tj. 9,29 zł), jak i ostatnich trzech miesięcy (tj. 10,86 zł), tj. odpowiednio 89% i 62%, jak i do bieżącej ceny rynkowej akcji Gobarto, tj. 43 % w stosunku do kursu zamknięcia z dnia 30 maja 2023 r., który wyniósł 12,30 zł.

Zaproponowana przez Cedrob cena przekracza jednocześnie wartość księgową na jedną akcję Gobarto, jaka została ujawniona w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym raporcie okresowym na dzień 31 marca 2023 r., tj. 17,56 zł.

Cedrob, Ukraina, Rosja, pomoc Ukrainie, mieszkańcy Ukrainny, imigranci, noclegi, pomoc humanitarna, kabanosy, transpor

Cedrob przekazuje 3 mln zł na pomoc Ukrainie

Cedrob informuje, że już w pierwszych dniach ataku Rosji na naszych wschodnich sąsiadów firma rozpoczęła pomoc dla Ukrainy. W ramach wsparcia organizowany jest transport, noclegi, wyżywienie oraz opieka medyczna dedykowana ofiarom tego...

Intencją Cedrob jest osiągnięcie 100% udziału w kapitale zakładowym Gobarto, co odpowiada 27.800.229 akcji w spółce.

W przypadku osiągnięcia progu 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Gobarto, Cedrob zamierza przeprowadzić procedurę przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out).

Aktualnie Cedrob posiada 25.149.073 akcji Gobarto, co stanowi 90,46% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Niezależnie od powyższego, zamiarem Cedrob jest wycofanie wszystkich akcji Gobarto z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

- Zaproponowana cena, uwzględniająca bardzo wysoką premię, jest wyższa od wartości księgowej na akcję. W ciągu ostatnich kilkunastu lat kurs akcji Gobarto ani razu nie osiągnął proponowanej wartości. Akcje spółki notowane są w systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami co oznacza, że ich płynność jest bardzo ograniczona. To istotny aspekt z punktu widzenia akcjonariuszy spółki rozważających sprzedaż walorów - komentuje Andrzej Goździkowski, prezes Cedrob.

Cedrob Pasze, pasze, drób, trzoda chlewna, Rypin, zwierzęta gospodarskie, hodowla trzody chlewnej, hodowla drobiu

Cedrob Pasze uruchomił nowy zakład produkcyjny

Cedrob Pasze wybudował w Rypinie w województwie kujawsko-pomorskim swój drugi zakład produkcyjny. Jak informuje portal rypin.naszemiasto.pl, pracę ma w nim znaleźć około 100 osób. Cedrob wybudował swój zakład produkcyjny...

Zapisy będą przyjmowane w dwóch terminach:

  • w ramach pierwszego terminu od 1 czerwca, do 27 czerwca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 30 czerwca 2023 r.,
  • w ramach drugiego terminu od 28 czerwca, do 25 lipca 2023 r. (do godziny 17:00), z rozliczeniem transakcji nabycia nie później niż 28 lipca 2023 r.

Cena nabycia w pierwszym i drugim terminie jest taka sama i wynosi 17,60 zł za akcję.

Przedmiotem zaproszenia jest nie więcej niż 2.651.156 akcji, które stanowią 9,54% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 9,54% ogólnej liczby głosów podczas walnego zgromadzenia spółki.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu transakcji nabycia akcji w ramach zaproszenia jest IPOPEMA Securities.

Oferty sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie można składać zarówno w domach maklerskich, które prowadzą rachunki danych akcjonariuszy (pod warunkiem, że dany podmiot umożliwia swoim klientom składanie w ten sposób ofert sprzedaży akcji), jak i w siedzibie IPOPEMA Securities, korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Więcej informacji na temat hodowli i produkcji trzody chlewnej znajdziesz w magazynie "Hoduj z Głową Świnie". ZAPRENUMERUJ

 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie