Zwierzęta w schroniskach mają mieć lepsze warunki

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-01-2022,20:00 Aktualizacja: 20-01-2022,20:09
A A A

Schroniska, w których znajdują się bezdomne zwierzęta będą musiały dostosować warunki ich bytowania do nowego rozporządzenia określającego m.in. powierzchnię kojców czy sposób przechowywania karmy - powiedział Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa.

Szef resortu podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, które zastąpi dotychczas obowiązujące z 23 czerwca 2004 r. o tym samym tytule.

dobrostan zwierzą, bydło mleczne, bydło mięsne, trzoda chlewna, drób, hodowcy zwierząt, producenci zwierząt, KE

Dobrostan zwierząt. Ostatnie chwile unijnych konsultacji

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przypomina, że Komisja Europejska prowadzi przegląd prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt. Wskazanym przez Komisję Europejską celem tego przeglądu jest...

Polityk zaznaczył, że obok warunków przetrzymywania zwierząt, rozporządzenie reguluje zasoby kadrowe schronisk, m.in. wprowadza obowiązek całodobowego dyżuru personelu, jak też wymogi dotyczące kwalifikacji, tak by przynajmniej jedna osoba zatrudniona miała kierunkowe wykształcenie np. zootechnika czy weterynarza.

Dodał, że nad nowym rozporządzeniem pracował także zespół pełnomocnika ministra ds. ochrony zwierząt i parlamentarny zespół przyjaciół zwierząt.

Nowe przepisy spowodują, że warunki w schroniskach będą lepsze. - To niewielka zmiana, nie mogła być bardziej kompleksowa, gdyż trzeba działać w ramach wytycznych, które są w ustawie. Niemniej jednak to, o co zabiegają organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną zwierząt, w tym rozporządzeniu się znalazło - skomentowała Katarzyna Piekarska (KO), szefowa Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Albert Kurkowski, pełnomocnik ministra ds. ochrony zwierząt podkreślił, że podpisane rozporządzenie pomoże uregulować kwestię schronisk i minimalnych warunków przetrzymywania zwierząt. Dodał, że będzie dotyczyło schronisk gminnych jak i fundacyjnych. Nowe przepisy wejdą w życie za rok.

ustawa o ochronie zwierząt, zwierzęta futerkowe, ubój rytualny, michał moskal, schroniska dla zwierząt,

Koniec z łańcuchami dla psów i hodowlą zwierząt futerkowych

Zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych i koniec z łańcuchami dla psów - zapowiada Michał Moskal, szef Forum Młodych PiS o projekcie dotyczącym ochrony zwierząt. - W...

Zmiana przepisów jest wynikiem kontroli prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną, jak również sygnałów napływających ze strony społecznej, które wskazują na nieprawidłowości w schroniskach dla zwierząt m.in. dotyczące ich utrzymywania. Jak poinformowało MRiRW, projekt rozporządzenia był poddany szerokim konsultacjom publicznym, m.in. został wysłany bezpośrednio do ponad 150 schronisk dla zwierząt.

Nowe rozporządzenie wprowadzi wymóg, aby nowo powstające schroniska były zlokalizowane w odległości co najmniej 150 m od budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej. Wprowadzono m.in. regulację, aby było zobowiązane do wyodrębnienia miejsca przeznaczonego do przechowywania karmy, na utrzymanie zwierząt przez co najmniej 7 dni.

Wprowadzono obowiązek zapewnienia w schronisku wybiegu dla psów, o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2, z dostępem do trawnika. Z obowiązku tego zwolnione będą schroniska przeznaczone dla maksymalnie 35 psów. Jednocześnie wprowadzono obowiązek zapewnienia każdemu wyjścia na wybieg lub spacer nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu, przy czym tego wymagania można nie stosować m.in. do psów lękliwych i agresywnych. Rozszerzono zakres obowiązkowych szczepień psów i kotów przebywających w schronisku, w tym wprowadzono obowiązek szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie co 12 miesięcy.

obowiązkowe czipowanie psów i kotów, obowiązkowe czipowanie psów, prawo

Szykuje się obowiązkowe czipowanie psów i kotów

Zmiany w przepisach dotyczących schronisk dla zwierząt, obowiązkowe czipowanie psów i kotów oraz programy edukacyjne dla gmin i służb mundurowych - to plany resortu rolnictwa w kwestii ochrony...

Według danych Inspekcji Weterynaryjnej w 2020 r. funkcjonowało 230 schronisk dla zwierząt, w których przebywało 92,4 tys. psów i 32,5 tys. kotów. W 2020 r. wydano z nich 63 358 psów (68,5 proc.) oraz 21 245 kotów (65 proc.).

W 2020 r. na 630 przeprowadzonych kontroli, 108 miało wynik negatywny. Nieprawidłowości stwierdzono w 71 schroniskach. Głównie dotyczyły niewłaściwego pomieszczenia do wykonywania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych (w 18 schroniskach), pieca do spalania zwłok lub chłodni do przetrzymywania zwłok (w 15 schroniskach) i programu dezynsekcji i deratyzacji (w 7 schroniskach).

Kowalczyk zapowiedział dalsze prace nad ochroną zwierząt, które dotyczyć będą m.in. czipowania.

Dodał, że stosowana ustawa może być procedowana za kilka miesięcy.

- Obecnie jest czas, by schroniska dostosowały warunki do nowego rozporządzenia - podsumował minister rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement