Wybory europejskie z dużym znaczeniem dla rolnictwa. Czego wymagać od kandydatów na europosłów?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-05-2024,15:15 Aktualizacja: 21-05-2024,15:19
A A A

„Apelujemy do rolników oraz do wszystkich, którym na sercu leży pomyślność Ojczyzny, o aktywny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz poparcie kandydatów, którzy rozumieją rolnictwo i jego specyfikę oraz będą nas godnie reprezentować. Nie pozwólmy, by inni zadecydowali na nasze środowisko! Nic o nas, bez nas!” – brzmi stanowisko wypracowane podczas Wielkopolskiej Debaty Rolniczej.

Wydarzenie to odbyło się 20 maja z udziałem przedstawicieli Wielkopolskiej Izby Rolniczej, rolniczych związków zawodowych i branżowych oraz stowarzyszeń rolniczych.

„Wydarzenia ostatnich dwóch lat, czyli bezrefleksyjne otworzenie rynku unijnego na płody rolne z Ukrainy oraz wdrożenie radykalnej reformy Wspólnej Polityki Rolnej ze zbyt ambitnym podejściem do realizacji celów klimatycznych, mocno nadwątliły zaufanie rolników z krajów UE do instytucji Unii Europejskiej oraz samej idei tej organizacji. Rolnicy dali temu wyraz w postaci trwających do dziś protestów. Zabrakło właściwej komunikacji z rolnikami oraz dialogu z organizacjami rolniczymi. To musi się zdecydowanie zmienić w przyszłości” – podkreślono w stanowisku.

ardanowski, prezydencja, ue, wpr

Ardanowski: Polska powinna wykorzystać prezydencję w Radzie UE do przeprowadzenia zmian w WPR

Polska powinna wykorzystać swoją prezydencję w Radzie Unii Europejskiej do przeprowadzenia zmian m.in. we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) - powiedział przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Jan...

Jak w nim zaznaczono, potrzebna jest nowa strategia dla rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej, uwzględniająca zmieniającą się rzeczywistość rynkową i ekonomiczną, w tym planowaną akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej.

„Rozumiejąc korzyści wynikające z tej akcesji, nie możemy zgodzić się na to, aby niewątpliwe koszty tego procesu spadły na rolników, jako najbardziej wrażliwego ogniwa łańcucha żywnościowego. To będzie jedno z największych wyzwań, przed którymi staną instytucje Unii Europejskiej w najbliższej przyszłości. Należy podjąć działania w celu wypracowania kompleksowej strategii rozwoju rolnictwa w obliczu nowych wyzwań i w celu stworzenia mechanizmów, które w sposób systemowy zapewnią godziwe dochody rodzin rolniczych” – wskazali uczestnicy debaty.

W związku z powyższym, w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego – jak stwierdzono w stanowisku - oczekują od wszystkich kandydatów ubiegających się w tych wyborach o fotel europarlamentarzysty o podejmowanie działań mających na celu:

- Przywrócenie rolnictwu europejskiemu właściwej rangi, jako sektorowi, który w bardzo trudnych czasach gwarantuje Europejczykom dostęp do wysokiej jakości, bezpiecznej żywności w rozsądnych cenach, co zawsze było podstawowym celem Wspólnej Polityki Rolnej;

- Przywrócenie rolnikowi etosu producenta żywności,

- Zbudowanie polskiej marki, aby stworzyć więcej możliwości zarabiania rodzimej produkcji rolno-spożywczej;

- Stworzenie stabilnych ram politycznych i finansowych na wiele lat, dających rolnikom gwarancję funkcjonowania w przyszłości w przewidywalnych warunkach;

- Nieobarczanie rolników kosztami walki ze zmianami klimatu, ale stworzenie systemu premiującego we właściwy sposób dobrowolne działania, które rolnik będzie podejmował w tym zakresie;

- Wzmocnienie bardzo słabej dzisiaj pozycji rolnika wobec globalnych korporacji, skupujących płody rolne oraz sprzedających środki do produkcji;

rada ue, wpr, zielony ład, ugorowanie

Klamka zapadła. UE wycofuje część wymogów dla rolników z Zielonego Ładu

Kraje unijne w Radzie UE ostatecznie zatwierdziły w poniedziałek zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej (WPR), które mają znieść część wymogów związanych z dekarbonizacją rolnictwa. Wycofany zostanie m.in. obowiązek...

- Odejście od nadmiernego i zbiurokratyzowanego systemu kontroli funkcjonowania gospodarstw rolnych;

- Ochronę rynku rolnego UE przed napływem towarów z krajów trzecich, które nie są produkowane zgodnie ze standardami obowiązującymi rolników unijnych;

- Zwiększenie swobody i elastyczności krajów członkowskich w projektowaniu konkretnych działań wspierających rolnictwo na poziomie danego kraju lub regionu;

- Podjęcie rozmów w zakresie warunków przyjęcia Ukrainy do struktur UE, które to przyjęcie uderzy w interesy ekonomiczne wielu gospodarstw rolnych, szczególnie w Polsce;

- Poprawę jakości konsultacji publicznych, jako narzędzia wypracowania najlepszych rozwiązań prawnych oraz uwzględnianie przez rząd uwag rolników składanych za pośrednictwem środowisk rolniczych;

- Niepodejmowanie decyzji przez instytucje Unii Europejskiej bez wcześniejszego przygotowania oceny skutków regulacji.

Poleć
Udostępnij