Wilki atakują. Jak chronić przed nimi zwierzęta gospodarskie?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-09-2016,12:25 Aktualizacja: 14-09-2016,13:05
A A A

Fladery, ogrodzenia, pastuchy elektryczne, specjalnie szkolone psy - są różne sposoby na zabezpieczenie stada hodowlanego przed wilkami, które znów dają się rolnikom mocno we znaki.

W ostatnim czasie media informowały o atakach wilków w woj. dolnośląskim, podlaskim i mazowieckim. Hodowcy tracili zazwyczaj po kilka sztuk bydła. Henryk Toryfter, wójt gminy Baranowo na Mazowszu w związku z coraz częstszymi przypadkami zagryzienia zwierząt gospodarskich na swoim obszarze zaapelował do rolników o zachowanie szczególnych środków ostrożności przy wypasaniu na pastwiskach.

wilki, zagryzienia owiec, działanie siły wyższej

Zagryzienia przez wilki – siła wyższa czy przyczyna naturalna?

W przypadku zagryzienie zwierzęcia hodowlanego przez wilki, decyzję w sprawie uznania tego za siłę wyższą lub przyczynę naturalną podejmuje kierownik biura powiatowego ARiMR. „Każdorazowo ocenia on, czy rolnik dochował obowiązku...

Samorządowiec wystąpił ponadto do: ministra środowiska, ministra rolnictwa, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, wojewody mazowieckiego oraz starosty ostrołęckiego z prośbą "o ograniczenie populacji wilka na Kurpiowszczyźnie oraz o podjęcie działań, które ograniczą straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez wilki".

Należy jednak podkreślić, że wilk jest zwierzęciem ściśle chronionym na podstawie przepisów krajowych i unijnych. Zabraniają one m.in. umyślnego zabijania, okaleczania czy chwytania tych czworonogów.

W precyzyjnie określonych sytuacjach i gdy nie zagraża to populacji, generalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na odstąpienie od tych zakazów. Najpierw jednak hodowcy muszą podjąć odpowiednie działania w celu zabezpieczenia swoich zwierząt przed wilkami.

"Apelujemy o zapewnienie właściwej opieki zwierzętom pozostawianym na pastwiskach, szczególnie we wczesnych godzinach porannych, po wypędzeniu bydła. Zwierzęta pozostawione na pastwiskach położonych w znacznej odległości od zabudowań mogą stać się łatwym celem polowań wilków" - zaznacza w komunikacie Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
wilk,drapieżnik,Słowacja,Polowania,WWF,ekolodzy,zakaz

Koniec z polowaniami na wilki. Minister podjął ważną decyzję

Słowacki minister rolnictwa wprowadził całkowity zakaz polowań na drapieżniki przy granicy z Polską oraz w obszarach Natura 2000 na terenie Słowacji. Ekolodzy biją brawo i podkreślają, że w ten sposób polskie i słowackie...

Jednym ze skutecznych sposobów zabezpieczania zwierząt gospodarskich, hodowlanych są tzw. fladry, czyli kawałki kolorowego, zwykle czerwonego, zwiewnego materiału o wymiarach 10x40 cm, ponaszywane na dość cienki, lecz mocny sznurek co 30-40 cm. "Należy je rozwiesić wokół pastwiska, najlepiej na wbitych w ziemię żerdziach, w taki sposób, by dolne krawędzie materiału znajdowały się około 15 cm nad powierzchnią gruntu i mogły swobodnie powiewać na wietrze" - podpowiada GDOŚ.

Jej przedstawiciele wymieniają też inne metody, które chronić mają zwierzęta gospodarskie przed wilkami. To m.in. dość powszechnie stosowane tzw. pastuchy elektryczne - ogrodzenie w formie dwóch lub trzech przeciągniętych równolegle drutów, z których najwyższy znajduje się na wysokości około 1 m. W tym przypadku wilki odstraszane są impulsami elektrycznymi.

Skuteczną ochroną mogą również być odpowiednio wyszkolone psy oraz ogrodzenia z siatki o wysokości powyżej 2 m (wkopanej na minimum 0,5 m w głąb ziemi).
gmina Kluczewsko, wilki, wójt Rafał Pałka

Wilki wróciły po 8 latach. Wójt apeluje o ostrożność

W gminie Kluczewsko (woj. świętokrzyskie) zaobserwowano dwa wilki - powiedział wójt Rafał Pałka. Ostatni raz na tych terenach były widziane w 2007 roku. Na stronie internetowej gminy poinformowano, że dwa osobniki zaobserwowano na terenie...

Co bardzo ważne, nie należy pozostawiać zwierząt na noc na pastwisku. Wówczas nie ma bowiem szans na otrzymanie odszkodowania za skutki działalności wilków, a takowe przysługuje, co wynika z przepisów z zakresu ochrony przyrody.

"Konieczne jest zabezpieczenie martwego bydła i wszelkich śladów zdarzenia oraz bezzwłoczny kontakt z właściwą regionalną dyrekcją ochrony środowiska oraz lekarzem weterynarii, który określi prawdopodobną przyczynę, przybliżony czas zgonu i rodzaj poniesionych obrażeń. Nie należy uprzątać zagryzionego zwierzęcia przed przybyciem komisji szacującej szkodę" - przypomina GDOŚ. 

Dokumenty konieczne do ubiegania się o odszkodowanie to: wniosek o odszkodowanie wraz z kopią dokumentacji hodowlanej; oświadczenie, że zwierzę będące przedmiotem straty jest jego własnością; zaświadczenie o zgonie wydane przez właściwego miejscowo lekarza weterynarii.

Poleć
Udostępnij