Wiemy, gdzie najbezpieczniej tankować

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Marcin Musiał PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-06-2020,13:05 Aktualizacja: 09-06-2020,13:12
A A A

Najlepszej jakości paliwa ciekłe są w woj. lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim, a najgorszej - w woj. podlaskim, zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim.

Jakość paliwa na skontrolowanych stacjach benzynowych można samodzielnie sprawdzić na mapie zamieszczonej na stronie internetowej urzędu - zaznacza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powołując się na ubiegłoroczne kontrole.

paliwo, ceny paliw, ropa naftowa

W tych regionach kupisz najtańsze paliwo

Kolejny tydzień zmagań z pandemią koronawirusa oznacza dalsze spadki cen ropy na światowych giełdach, a co za tym idzie także cen paliw na stacjach. Warto podkreślić, że ropa naftowa jest obecnie najtańsza od 2002 roku.   W innych niż obecne...

Inspekcja Handlowa (IH) sprawdza cztery rodzaje paliw ciekłych dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG, biopaliwa. W czasie pierwszej kontroli w 2003 r. odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów wyniósł 30 proc. W kolejnych latach odsetek nieprawidłowości w wybranych losowo firmach spadł i od 2015 r. utrzymuje się poniżej 3 proc.

- W efekcie kontroli Inspekcji Handlowej z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce - mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Urząd poinformował, że kontrola jakości paliw odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, na stacjach wybranych losowo - ten sposób typowania lepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce.

Poza tym IH sprawdza przedsiębiorców, których dotyczyły skargi konsumentów lub zostali zgłoszeni przez organy ścigania albo u których poprzednie kontrole wykazały nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę stacje wybrane losowo oraz wytypowane na podstawie skarg, wymagań jakościowych nie spełniło 1,86 proc. próbek. W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2019 r. wymagań nie spełniało 1,37 proc. (rok wcześniej 1,90 proc.).

jakość paliwa, kontrola paliw, olej napędowy, benzyna, stacja benzynowa, inspekcja handlowa

Olej napędowy gorszy od benzyny

Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku 1,90 proc. skontrolowanych na losowo wybranych stacjach próbek paliw płynnych. To minimalnie mniej niż w 2017 r. Zastrzeżenia najczęściej dotyczyły oleju napędowego. Generalnie jakość paliw...

Najwięcej nieprawidłowości wystąpiło w województwach: podlaskim - 5,88 proc., zachodniopomorskim - 5,66 proc. i kujawsko-pomorskim - 4,92 proc. zbadanych próbek. Natomiast w województwach lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim IH nie zakwestionowała żadnej z próbek pobranych losowo.

Inspekcja Handlowa prowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdziła nieprawidłowości.

Z pobranych 658 próbek oleju napędowego i benzyny na 520 stacjach inspektorzy zakwestionowali 2,74 proc. (nastąpiła poprawa, bo rok wcześniej było to 6,63 proc.).

Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego - 4,46 proc. próbek (rok wcześniej - 9,98 proc.). W przypadku benzyny, kontrola w 2019 r. nie ujawniła nieprawidłowości (rok wcześniej 0,82 proc.). Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych było w województwach: zachodniopomorskim (13,64 proc.) i lubuskim (13,04 proc.).

stacje benzynowe, Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego, POPiHN, koncerny paliwowe

Coraz mniej stacji benzynowych. Co miesiąc znika średnio 20 obiektów

Liczba działających w Polsce stacji paliwowych spadła od końca grudnia 2016 roku do końca września br. z 6803 do 6624 - wynika z szacunków Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Najwięcej (1758) stacji kontrolował Polski Koncern...

Zgodnie z informacją, w 2019 r. IH wydała 10 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, które nie spełniały norm, oraz przekazała do Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 47 stacji paliw, na których inspektorzy stwierdzili naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów prawa energetycznego.

Skierowano też 23 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Obowiązujące przepisy za obrót paliwem złej jakości przewidują grzywnę w wysokości do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

UOKiK poinformował, że są już także wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych od stycznia do maja 2020 r. Dotyczą zarówno przedsiębiorców wybranych losowo, jak i tych, na których były skargi.

"Inspekcja Handlowa pobrała i zbadała łącznie 632 próbki paliw ciekłych, w tym 316 próbek oleju napędowego i 316 próbek benzyn. 22 próbki paliw ciekłych (3,48 proc.) nie spełniały wymagań jakościowych, w tym 20 próbek ON (6,33 proc.) i 2 próbki Pb 95 (0,63 proc.)" - napisano.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu