Wiele gospodarstw nie dostanie "pomocy suszowej"? Izba apeluje do ministra

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
11-09-2019,15:00 Aktualizacja: 11-09-2019,15:06
A A A

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest zaniepokojona zapisami projektu rządowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu realizacji niektórych zadań ARiMR. Uważa, że wiele gospodarstw dotkniętych suszą może zostać bez pomocy.

Zmiana dokumentu z 6 września nie przewiduje bowiem odniesienia szacowanych strat z tytułu suszy do średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym - tak jak było zapisane w rozporządzeniu z 2018 roku.

susza rolnicza, straty w uprawach z powodu suszy, niedobory wody, wody polskie, Przemysław Daca

Ruszyły konsultacje projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy

Pół roku potrwają zainicjowane w środę w Poznaniu ogólnopolskie konsultacje projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy. W Wielkopolsce znajduje się ponad połowa terenów rolnych i leśnych zagrożonych suszą rolniczą....

"Straty mogą być szacowane tylko w odniesieniu do całkowitej produkcji rolnej, co spowoduje, że gospodarstwa z produkcją zwierzęcą nie osiągną poziomu strat w wysokości wyższej niż 30 proc. i zakwalifikowane zostaną zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia 1408/2013 do korzystania z pomocy de minimis" - przekonuje rolniczy samorząd z Pomorza i Kujaw.  

Dodaje, że przewidziane środki finansowe na ten rodzaj pomocy są na ukończeniu - pozostało tylko ok. 30 mln euro, co jest kroplą w morzu potrzeb.

A zgodnie z nowym rozporządzeniem Komisji Europejskiej z 21 lutego 2019 r., "jeżeli z powodu udzielenia nowej pomocy de minimis zostałyby przekroczone pułapy - górny limit krajowy lub górny limit sektorowy, nowa pomoc nie może być objęta przepisami rozporządzenia".

Zdaniem władz K-PIR oznacza to, że rolnicy u których straty były mniejsze niż 30 proc. na poziomie całego gospodarstwa nie będą objęci pomocą.

Apelują zatem do ministra rolnictwa o wprowadzenie w życie rozporządzenia, które daje możliwość przyznania pomocy na takich samych zasadach jak przed rokiem.
 

Poleć
Udostępnij