W resorcie o ASF. Potrzebne finansowanie ekip z psami do szukania padłych dzików

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
05-08-2023,6:30 Aktualizacja: 04-08-2023,23:49
A A A

Kwestie relokacji i zakupu chłodni do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików, odstrzałów sanitarnych oraz kontroli gospodarstw pod kątem bioasekuracji - omówiono podczas spotkania w resorcie rolnictwa.  

Poświęcone było ono przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz wpływowi prowadzenia gospodarki łowieckiej na zwalczanie tej choroby. Przewodniczył mu wiceminister rolnictwa Lech Kołakowski (pełnomocnik rządu ds. działań związanych z wystąpieniem ASF na terytorium RP), a udział brał w nim wiceminister klimatu i środowiska (pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa) Edward Siarka. Ponadto w dyskusji uczestniczyli przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej (w tym niektórzy powiatowi lekarze weterynarii), Polskiego Związku Łowieckiego oraz urzędów wojewódzkich.

ognisko asf u świń, wirus asf, asf w Polsce, trzoda chlewna, dziki, asf w Lubelskiem, trzoda chlewna, GIW, GLW

19. ognisko ASF niedaleko granicy z Ukrainą

Ognisko ASF po raz 11 wybuchło w województwie lubelskim. Tym razem choroba została wykryta w powiecie chełmskim. Ognisko ASF nr 2023/19 wybuchło w województwie lubelskim około 15 kilometrów od granicy z Ukrainą. Ognisko ASF nr...

Redukcja populacji dzików

„Omówione zostały kwestie dotyczące redukcji populacji dzików, tak w oparciu o gospodarkę łowiecką, jak i o dodatkowo zlecane odstrzały sanitarne, oraz problemy napotykane podczas wykonywania tych czynności. W efekcie dyskusji zaproponowano rozwiązania mające na celu wspieranie osiągania celów gospodarki łowieckiej” – przekazuje w relacji ministerstwo rolnictwa.

Jak w niej dodano, zaproszeni przedstawiciele województw zaprezentowali dane dotyczące ich działalności „w odniesieniu do sytuacji epizootycznej, stopnia redukcji dzików, podejmowanych działań na szczeblu administracyjnym oraz charakterystycznych uwarunkowań mających wpływ na występowanie ASF na danym obszarze”.

Bioasekuracja priorytetem

„Podkreślono ponadto konieczność dalszego przestrzegania jednej z najważniejszych zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby – bioasekuracji. Przedstawiciele terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej zaprezentowali dotychczasowe osiągnięcia we współpracy z myśliwymi i realizacji zaplanowanych odstrzałów sanitarnych oraz wyniki kontroli przestrzegania zasad bioasekuracji” – dodał resort.

ASF, program bioasekuracji, MRiRW, wirus ASF, strefy objęte ograniczeniami, progam zwalczania ASF, Robert Telus

Hodowcy świń apelują do ministra: musimy przestrzegać bioasekuracji

Hodowcy i producenci trzody chlewnej oraz inni sygnatariusze inicjatywy #HodowcyRazem wyrażają zaniepokojenie wprowadzeniem zmian dla gospodarstw utrzymujących nie więcej niż 1 lochę lub 10 sztuk świń. Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju...

Sformułowane podczas spotkania wnioski to:

  1. Analiza i rozwiązanie w kwestii relokacji chłodni do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików oraz rozważenie zakupu nowych, tam gdzie będzie to wymagane;
  2. Wystąpienie resortu rolnictwa do resortu klimatu i środowiska odnośnie sfinansowania szkoleń i funkcjonowania ekip z psami poszukującymi padłych dzików, które wykazały się bardzo wysoką skutecznością;
  3. Zintensyfikowanie działań mających na celu pełne wykonanie zaplanowanych odstrzałów sanitarnych dzików;
  4. Kontynuacja przez Inspekcję Weterynaryjną dotychczasowych intensywnych kontroli przestrzegania przez gospodarstwa zasad bioasekuracji, zwłaszcza w obliczu rozpoczętego sezonu żniw.
Poleć
Udostępnij