Tony lewych pestycydów w gospodarstwie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-01-2020,8:40 Aktualizacja: 30-01-2020,8:44
A A A

Nakaz utylizacji 12 ton nielegalnych środków ochrony roślin wydał w drodze decyzji administracyjnej wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa w Poznaniu.
 
Niedopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce pestycydy inspektorzy z poznańskiego WIORiN wykryli podczas kontroli w jednym z gospodarstw rolnych na terenie województwa wielkopolskiego.

PIORiN, PSOR, KAS, środki ochrony roślin, pestycydy

Pestycydy spod lady? Służby ostrzegają rolników

Na granicach Polski w 2019 roku wykryto 153 przypadki nielegalnego przywozu środków ochrony roślin (łącznie 18 ton) i 12 przypadków naruszeń prawa w postaci braku zgłoszenia przewozu (111 ton). Ruszyła druga odsłona kampanii Krajowej...

"Wśród zakwestionowanych towarów znajdowały się preparaty z obcojęzycznymi etykietami, niezarejestrowane do stosowania w Polsce oraz niezaetykietowane produkty o niezidentyfikowanym składzie. Nielegalne preparaty mogły stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, dlatego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W sprawie prowadzone są dalsze czynności przy udziale organów ścigania" - czytamy w komunikacie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Przestrzega ona przed zakupem nielegalnych środków ochrony roślin i przypomina, że do ochrony upraw mogą być stosowane wyłącznie dopuszczone do obrotu przez ministra rolnictwa i nabywane w miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia tego rodzaju ściśle regulowanej działalności.

"Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazywanie do PIORiN informacji o wszelkich przypadkach oferowania do sprzedaży lub zastosowania niedopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin, wystąpienia obniżonej jakości środków ochrony roślin lub ich niewłaściwego działania, stwarzających podejrzenie, że produkty te mogą być podrobione. Można je zgłaszać do najbliższej jednostki wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa lub na adres poczty elektronicznej: nielegalnesrodki@piorin.gov.pl" - wskazuje inspekcja.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj