Tarcza antykryzysowa obejmuje rolników i przedsiębiorców rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
31-03-2020,12:00 Aktualizacja: 31-03-2020,12:17
A A A

Zasiłek opiekuńczy na dzieci, zwolnienie z obowiązku opłacania składek do KRUS, zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych m.in. na podstawie przepisów o KRUS - to rozwiązania dla rolników w tarczy antykryzysowej.

Ministerstwo informuje, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko albo niemożności sprawowania opieki przez opiekuna z powodu COVID-19, rolnikowi będzie przysługiwał zasiłek opiekuńczy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do 8 lat lub z orzeczeniem niepełnosprawności do 18 lat.

przymrozki, komisje szacujące straty w uprawach, wegetacja roślin

Groźne przymrozki. Koronawirus zatrzyma komisje klęskowe?

Odnotowane ostatnio i zapowiadane na kolejne noce przymrozki mogą być kolejnym ciosem dla rolników. Zwłaszcza, że procedura szacowania szkód wydaje się być nie do końca dostosowana do realiów. A dochodzi jeszcze kwestia pracy...

Zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Stawka dzienna zasiłku to obecnie 32,41 zł.

Tarcza antykryzysowa przewiduje też zwolnienie z obowiązku opłacania składek emerytalno-rentowych dla osób objętych ubezpieczeniem w KRUS. Wszystkie osoby objęte tym ubezpieczeniem zostaną zwolnione z obowiązku opłacania składek za trzy miesiące (drugi kwartał 2020 r.).

Składki opłaci budżet państwa za pośrednictwem KRUS. Zwolnienie następuje z mocy samego prawa, co oznacza, że nie będzie konieczne składanie przez rolników ubezpieczonych w KRUS jakichkolwiek dodatkowych wniosków w tym zakresie.

Zmiany dotyczące zachowania ważności orzeczeń wydanych m.in. na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników odnoszą się do ważności orzeczeń o: częściowej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

polski związek łowiecki, odstrzał dzików, walka z asf w polsce, epidemia koronawirusa

Koronawirus a odstrzał sanitarny. Myśliwi muszą wychodzić w teren

Odstrzał sanitarny jest istotnym powodem do opuszczania domu - podkreśla Polski Związek Łowiecki w kontekście nowych przepisów ograniczających poruszanie się w związku z pandemią koronawirusa. Związek czeka na odpowiedź ze strony rządowej na...

Orzeczenia zachowują ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności - poinformował resort rolnictwa.

W tarczy antykryzysowej znalazły się też rozwiązania dotyczące rolników lub przedsiębiorców, w tym prowadzących działalność rolniczą w formie spółki osobowej, spółki kapitałowej, spółdzielni rolników lub w innej formie, a także prowadzących działalność gospodarczą związaną z sektorem rolnym.

Pomoc ma polegać na pokryciu przez państwo składek na ZUS, możliwości odroczenia i rozłożenia na raty składek na ZUS, dofinansowanie zatrudnienia, uelastycznienie czasu pracy.

Możliwe też będzie m.in. rozliczenie całej tegorocznej straty w przyszłym roku, częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości, przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, zmiana warunków lub terminów spłaty kredytu udzielonego mikro przedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy.

Tarcza antykryzysowa wprowadza rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców. M.in. z mocy prawa wydłużeniu ulega okres ważności wiz krajowych, zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pracę, w tym zezwoleń na pracę sezonową, jeżeli ostatni dzień ich ważności przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj