Spółki wodne dostaną ponad pół miliona

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
26-01-2021,13:25 Aktualizacja: 26-01-2021,13:29
A A A

540 tys. zł przeznaczył w tym roku samorząd województwa małopolskiego na wsparcie spółek wodnych i ich związków w zakresie bieżącego utrzymania urządzeń melioracyjnych oraz dofinansowania inwestycji.

W szczególności chodzi tu o: konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z towarzyszącymi im budowlami, konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami, konserwację i renowację rurociągów związanych z ww. urządzeniami, a także usuwanie szkód powodziowych (do 3 lat od ich wystąpienia).

gospodarowanie wodą, Wody Polskie, woda dla celów rolniczych, ograniczanie niedoborów wody

Jak zwiększyć dostępność wody dla rolnictwa?

14-15 stycznia odbyła się pierwsza edycja Polskiego Kongresu Rolniczego zorganizowana przez Międzynarodowe Targi Poznańskie w formie online. Pierwszego dnia jeden z bloków tematycznych dotyczył wody, jej niedoborów i działań jakie...

- W latach 2017-2020 na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla spółek czy związków spółek wodnych województwo małopolskie przekazało dofinansowanie w wysokości ponad 1,8 miliona złotych. Wsparcie ma na celu pomoc w utrzymaniu sprawności systemów i urządzeń melioracyjnych. Mają one niebagatelny wpływ na efektywność produkcji rolniczej oraz przyczyniają się do ochrony przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, jak powódź i susza - podkreślił Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Jak dodaje, jest to też forma docenienia właścicieli gruntów zrzeszających się w spółkach, którzy o nie dbają, dając dobry przykład oddolnej współpracy rolników.

Warunki wsparcia są takie, że maksymalna kwota udzielonej dotacji nie może przekroczyć 100 procent średniej wysokości środków zgromadzonych przez spółkę w okresie 2 lat, poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek.

Udział dofinansowania z budżetu województwa wynosi natomiast nie więcej niż 50 procent wartości wnioskowanego zadania.

Kwota dotacji dla spółek, których średnia wysokość zgromadzonych środków we wspomnianym okresie nie przekracza 5 tys. zł wyniesie właśnie 5 tys. zł. Pieniądze zostaną wypłacone beneficjentom w terminie 21 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku o uruchomienie środków.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj