Sawicki o porozumieniu UE-USA: nie jestem orędownikiem TTIP

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
23-06-2015,17:35 Aktualizacja: 23-06-2015,17:48
A A A

Minister rolnictwa nie ukrywa, że dosyć chłodno odnosi się do trwających od 2013 roku negocjacji pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), a więc porozumienie handlowe, którego głównym celem jest utworzenie strefy wolnego handlu.

- Nie jestem orędownikiem TTIP, ale spotkaliśmy się tu po to, aby porozmawiać o szansach i zagrożeniach jakie niesie ta umowa - powiedział Marek Sawicki podczas seminarium informacyjnego poświęconego negocjacjom nad TTIP.

mowa o wolnym handlu UE-USA, ttip, Anna Wróbel

Rolnictwo może ponieść spore straty po podpisaniu umowy UE-USA

Po zawarciu amerykańsko-unijnej umowy o wolnym handlu (TTIP) polskie rolnictwo może ponieść straty, ponieważ żywność z USA może wyprzeć nasze produkty z rynku UE - wskazali eksperci podczas debaty w ambasadzie Wielkiej Brytanii. - Po podpisaniu...
Sawicki podkreślił, że negocjacje muszą uwzględniać różnice w konkurencyjności produktów rolno-spożywczych, wynikających z różnego modelu rolnictwa w USA i UE. 

- Dlatego opowiadamy się za wyłączeniem z liberalizacji tych produktów wrażliwych, których produkcja w Unii Europejskiej zostałaby zagrożona nadmiernym importem z USA. Z cała mocą chcę również podkreślić, że umowa TTIP, nie może w żaden sposób podważać zasad Wspólnej Polityki Rolnej - zaznaczył szef resortu rolnictwa.

MRiRW stoi również na stanowisku, że Komisja Europejska podczas negocjacji powinna uwzględnić różnice w  obowiązujących w USA i UE standardach produkcji żywności i dobrostanu zwierząt.  

Dla sektora rolnego, umowa będzie miała bardzo duże znaczenie choćby ze względu na rolę jaką USA  i UE pełnią w światowym handlu. Stany Zjednoczone są pierwszym odbiorcą eksportu rolnego z UE-28.

W 2013 r. Unia Europejska sprzedała do USA towary rolno-spożywcze o wartości 15,4 mld euro. Stany Zjednoczone są również czołowym dostawcą żywności na unijny rynek. Wartość sprzedaży z USA do UE
to 9,8 mld euro.

copa, cogeca, izby rolnicze

TTIP to zagrożenie dla rolnictwa. Samorząd rolniczy nie ma wątpliwości

Negocjowany między UE a USA układ o partnerstwie handlowo-inwestycyjnym (TTIP) stanowi zagrożenie dla rolnictwa w Europie - ocenia Krajowa Rada Izb Rolniczych. KRIR w przesłanym PAP komunikacie obawia się amerykańskiej konkurencji. Zwraca uwagę, że...
Niestety na tym tle nie ma duże znaczenia wymiana handlowa między USA i Polską. Eksport do Stanów Zjednoczonych w 2014r. wyniósł 285 mln euro (1,3 proc. eksportu rolnego ogółem oraz 6,3 proc. eksportu do krajów pozaunijnych). Przy imporcie na poziomie 256 mln euro Polska zanotowała niewielkie dodatnie saldo w obrotach rolnych z USA na poziomie 29 mln euro - podaje biuro prasowe MRiRW.          

Umowa TTIP jest największym dwustronnym porozumieniem negocjowanym do tej pory przez Komisję Europejską. Wynika to z bardzo szerokiego zakresu rozmów, obejmującego wszystkie najważniejsze obszary współpracy. Pomimo, że odbyło się już 9 rund negocjacyjnych postęp rozmów nie pozwala na jednoznaczną ocenę skutków umowy.

Seminarium "Transatlantyckie Partnerstwo Handlowe i Inwestycyjne (TTIP) nowym wymiarem współpracy UE-USA w sektorze rolnym" odbyło się z inicjatywy ministra Marka Sawickiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ambasady Stanów Zjednoczonych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz grupa przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej.

Poleć
Udostępnij