Rząd przyjął projekt ustawy o gatunkach inwazyjnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-05-2021,11:30 Aktualizacja: 13-05-2021,11:39
A A A

Rozwiązania prawne mające zapobiec niekorzystnemu wpływowi inwazyjnych gatunków obcych na naszą różnorodność biologiczną oraz ograniczające szkody przez nie wyrządzane - przewiduje projekt ustawy, który przyjęła Rada Ministrów.

Jak wynika z informacji Centrum Informacyjnego Rządu, chodzi o przedłożony przez ministra klimatu i środowiska projekt ustawy o gatunkach obcych.

podkarpacie, RDLP w Krośnie, edward marszałek, dzika zwierzyna, inwetaryzacja zwierzat, jenot, norka amerykańska

Coraz mniej inwazyjnych gatunków zwierząt w lasach

W lasach Podkarpacia w ostatnim roku spadła liczebność tzw. inwazyjnych gatunków zwierząt. Mniej jest m.in. jenotów i norek amerykańskich. - Mamy dwa tys. jenotów, blisko 120 norek amerykańskich i dwa szopy pracze. Jest to...

Inwazyjne gatunki obce to rośliny, zwierzęta, grzyby i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka.

Celem projektu jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych. Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2015 roku.

Chodzi m.in. o listę inwazyjnych gatunków obcych dla całej UE, kontrole unijnych granic, raportowanie, wzajemne powiadamianie oraz współpracę między państwami członkowskimi.

Nowe rozwiązania mają przyczynić się do eliminacji lub zminimalizowania negatywnego wpływu wybranych inwazyjnych gatunków obcych na rodzimą przyrodę, usługi ekosystemowe, gospodarkę oraz ludzkie zdrowie.

Inwazyjne gatunki obce, które stwarzają zagrożenie dla naszego kraju, zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj