Rusza program pomocy dla najuboższych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-12-2014,9:10 Aktualizacja: 02-12-2014,9:20
A A A
Caritas Polska, Federacja Polskich Banków Żywności, PCK i Polski Komitet Pomocy Społecznej realizować będą w latach 2014-2020 program pomocy żywnościowej - poinformowało MPiPS. Dzięki niemu osoby najbardziej potrzebujące otrzymają wsparcie w postaci paczek i posiłków. 
 
Nowy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany jest od grudnia przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Programem zarządza resort pracy i polityki społecznej, zaś agencja jest instytucją pośredniczącą.
 
Program jest uzupełnieniem działań gmin w zakresie udzielania pomocy żywnościowej najuboższym; beneficjentami będą przed wszystkim osoby i rodziny korzystające ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.
 
Wsparcie trafiać ma do osób w najtrudniejszej sytuacji, spełniających określone kryterium dochodowe. Szacuje się, że rocznie pomocą programu objętych zostanie 2,5 mln osób.
 
Artykuły spożywcze pierwszej potrzeby, które otrzymają beneficjenci programu, nie zaspokoją ich wszystkich potrzeb, ale uzupełnią niedobory i mają umożliwić im przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na inne cele.
 
Program Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), który zastąpił realizowany wcześniej program dostarczania nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD).
 
Nowym elementem programu jest obowiązkowe prowadzenie działań aktywizujących dla ubogich. Celem jest m.in. włączenie ich w funkcjonowanie lokalnych społeczności oraz wzmacnianie ich samodzielności i kompetencji w prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 
W programie uczestniczyć będą m.in. Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Organizacje te wybrane zostały do realizacji programu w latach 2014-2015 i podpisały już umowy z ARR.
 
Program finansowany będzie ze środków UE oraz polskiego budżetu, w proporcjach odpowiednio 85 proc. i 15 proc.
 
Według danych GUS w Polsce w 2012 r. liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynosiła 10,1 mln, co stanowiło 26,7 proc. całej ludności (wobec 24,8 proc. średnio w UE). Zagrożonych ubóstwem było ok. 6,5 mln osób (17,1 proc. ludności).
Poleć
Udostępnij
Skomentuj