Resort chce uprościć procedury dotyczące przeciwdziałania skutkom suszy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
05-07-2021,10:30 Aktualizacja: 05-07-2021,10:03
A A A

Wprowadzenie rozwiązań upraszczających procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy oraz zwiększenie retencji wód w obszarach miejskich, rolniczych i leśnych - przewiduje projekt ustawy przygotowany przez resort rolnictwa.

Chodzi o dokument o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który ukazał się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, Polski Ład, ministerstwo rolnictwa, olej napędowy

Rolnicy mają dostać większy zwrot akcyzy za paliwo

W trzecim kwartale rząd planuje przyjąć projekt ustawy zakładający większy zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane w rolnictwie - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu. Propozycja była zapowiadana w Polskim Ładzie. Na stronach rządowego wykazu...

Potrzeba wprowadzenia rozwiązań zapisanych w projekcie wynika m.in. ze "skomplikowanej procedury uzyskiwania zgód na realizację prostych działań przeciwdziałających skutkom suszy na obszarach wiejskich, która zniechęca właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań w tym zakresie".

Projektodawca proponuje wprowadzenie w ustawach: Prawo wodne, Prawo budowlane oraz Prawo geologiczne i górnicze rozwiązań, "które upraszczają procedury związane z przygotowaniem do realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy oraz zwiększenie retencji wód w obszarach miejskich, rolniczych i leśnych".

Projekt wprowadza też szereg innych zmian, m.in. w zakresie wymiany korespondencji oraz doręczeń w formie papierowej, mimo możliwości składania niektórych wniosków za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; aktualizację przepisów ustawy o Rozwoju Lokalnym Kierowanym przez Społeczność (RLKS) w zakresie wdrażania RLKS w perspektywie 2021-2027; doprecyzowanie w przepisach ustawy o PROW 2014-2020 regulujących szczegółowe rozwiązania w odniesieniu do beneficjentów poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", że dotyczą one wyłącznie beneficjentów operacji z zakresu scalania gruntów.

W projekcie proponuje się także m.in. uwzględnienie w przepisach ustawy z 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne możliwości współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych, ze środków publicznych Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2021 roku.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu