Praca na polu jest niebezpieczna. Cierpią też dzieci

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Paulina Mazur| redakcja@agropolska.pl
25-08-2015,12:50 Aktualizacja: 25-08-2015,13:08
A A A

Świadomość rolników na temat bezpieczeństwa podczas pracy z każdym rokiem wzrasta. Państwowa Inspekcja Pracy realizuje program prewencyjny, mający na celu zapobieganie nieszczęśliwym zdarzeniom.

Od 2013 roku wszystkie działania PIP prowadzi pod szyldem kampanii społecznej "Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym". W tym roku akcja dotyczy upowszechniania wiedzy na temat zapobiegania wypadkom związanym z obsługą zwierząt gospodarskich, a jej hasło brzmi "Rutyna na wsi rani i zabija".

Program prowadzony jest w ramach inicjatyw profilaktycznych np. szkolenia, doradztwo, wizytacje czy zajęcia edukacyjne dla najmłodszych oraz przez informacyjną akcję medialną - szczególnie podczas wzmożonych prac polowych. Specjaliści z PIP przeprowadzają wówczas najwięcej wizytacji. W ubiegłym roku było ich 4,7 tys., a ok. 1,7 tys. dotyczyło prac żniwnych.

krus_wypadki_rolnicze

Rolnicy trochę ostrożniejsi. Wypadków mniej

Do placówek terenowych i oddziałów regionalnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgłoszono w I półroczu tego roku 10 053 wypadki, o 725 (7,2 proc.) mniej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Najwięcej odnotowano ich...

Poza okresem letnim PIP - chcąc zwiększyć świadomość na temat niebezpieczeństw podczas pracy na polu - organizowane są m.in. liczne szkolenia bhp dla rolników (w 2014 roku aż 280) oraz wykłady dla uczniów szkół rolniczych i podstawowych (509). Dodatkowo prowadzona jest akcja medialna za pośrednictwem telewizji, radia i internetu.

W ramach działalności prewencyjnej pracownicy PIP:

 • wizytują miejsca prowadzenia prac polowych i transportu
 • dokonują przeglądu stanu technicznego urządzeń, narzędzi i maszyn rolniczych
 • zapobiegają zatrudnianiu dzieci do prac polowych
 • edukują rolników, sołtysów i młodzież wiejską
 • organizują olimpiady o tematyce bhp
 • podejmują współpracę z mediami lokalnymi
 • propagują bezpieczną i higieniczną pracę podczas różnych imprez - np. dożynek

Pomimo prowadzonych akcji, inspektorzy PIP nadal stwierdzają wiele nieprawidłowości. Najczęstsze to:

 • nieoddzielenie części mieszkalnej od produkcyjnej gospodarstwa
 • brak wyznaczonych bezpiecznych miejsc odpoczynku i zabawy dla dzieci
 • ogólny nieporządek
 • zły stan techniczny narzędzi i maszyn rolniczych

W 2014 roku stwierdzono uchybienia w zakresie bezpieczeństwa obsługi około 80 proc. kombajnów zbożowych, 41 proc. przyczep rolniczych i 35 proc. ciągników. Pracownicy PIP wizytujący gospodarstwa zanotowali 184 przypadki pracy dzieci w rolnictwie - w 83 razy młodociani wykonywali zabronione im prace, a 94 razy przebywali w strefie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj