Powrót autobusów o krok bliżej. Umowy podpisane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-08-2019,8:10 Aktualizacja: 05-08-2019,12:27
A A A

Pierwsze dotowane z państwowego budżetu lokalne połączenia autobusowe mogą być uruchomione już we wrześniu.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał porozumienia z wojewodami o zasadach współpracy przy podziale środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Adamczyk przypomniał przy tej okazji, że przyjęta niedawno ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zapewnia jeszcze w tym roku przekazanie na ten cel kwoty 300 mln zł.

Andrzej Bittel, ministerstwo infrastruktury, wykluczenie komunikacyjne, komunikacja autobusowa, pks

Ważna misja pełnomocnika rządu. Autobusy zaczną wracać na wieś?

Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury otrzymał nominację na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. To zjawisko dotyczy przede wszystkim obszarów wiejskich. Chodzi głównie o brak...
- A w każdym kolejnym roku będzie to po 800 mln zł - zapewnił minister.

Jak podaje resort, zawarte porozumienia w przejrzysty sposób określają zasady współpracy dysponenta funduszu, którym jest minister infrastruktury, z instytucjami odpowiedzialnymi za przekazywanie dotacji oraz nadzór nad ich prawidłowym wykorzystaniem, czyli wojewodami.

W dokumentach opisano w szczególności sposób i terminy wypłaty pomocy, zasady i warunki jej wykorzystania oraz zwrotu, a także wytyczne dotyczące treści umowy o dopłatę zawieranej pomiędzy wojewodą a organizatorem publicznego transportu zbiorowego, czyli po prostu przewoźnikiem.

"Dotacje z funduszu będą przyznawane na podstawie stosownych wniosków wojewodów. Następnie środki te zostaną przekazane organizatorom publicznego transportu zbiorowego w formie dopłat do kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej" - wskazuje ministerstwo.

Wesołowo, powiat węgorzewski, Warmia i Mazury, drogi gruntowe, drogi lokalne, dojazd do domów i pól

Mieszkańcy nie mogą dojechać do domów, a rolnicy na pola

Część mieszkańców Wesołowa na Warmii i Mazurach ma problem z dojazdem do domów z powodu zdewastowanej drogi. Ludzie skarżą się na opieszałość urzędników, a ci kolei zapewniają, że robią co mogą w tej sprawie. Trasa jest w...

Warto przypomnieć, że z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych dofinansowywane będzie przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Ma to dotyczyć linii komunikacyjnych niefunkcjonujących od co najmniej 3 miesięcy przed wejściem w życie ustawy.

Jak już pisaliśmy, według szacunków rządowych nawet 14 milionów Polaków mieszka na obszarach wykluczonych komunikacyjnie i są to przede wszystkim obszary wiejskie i małomiasteczkowe. Mieszkańcy pozbawieni zostali jakiejkolwiek komunikacji publicznej, najczęściej z uwagi na likwidację połączeń autobusowych, które kiedyś zapewniały Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej. Owe PKS-y pozamykały linie z powodu ich nierentowności. Wiele z tych firm zresztą w ogóle zniknęło z rynku.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj