Pełnomocnik rządu ma dbać o stabilność cen na rynkach rolnych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Łukasz Pawłowski PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-11-2021,10:00 Aktualizacja: 05-11-2021,10:40
A A A

Rząd do końca roku ma przyjąć projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Przetwórstwa i Rozwoju Rynków Rolnych - wynika wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projekt opracowuje ministerstwo rolnictwa. Do zadań pełnomocnika miałoby należeć skoordynowanie działań na rzecz poprawy stabilności sytuacji cenowej na krajowych rynkach rolnych i współpraca z partnerami społecznymi w ramach poszczególnych branż sektora rolno-spożywczego, w tym z wykorzystaniem istniejących formuł współpracy.

podstawowe produkty rolne, GUS, zboża, żywiec, mleko, ziemniaki

Produkty rolne podrożały. Pszenica najbardziej

Ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły we wrześniu wobec sierpnia o 0,8 proc., a rok do roku o 15,3 proc. - poinformował GUS. Najbardziej podrożała pszenica, a najwięcej potaniały ziemniaki i żywiec wieprzowy. Pszenica w skupie...

W uzasadnieniu czytamy, że proponuje się, aby zadania pełnomocnika obejmowały też analizę potrzeb w zakresie wsparcia rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego oraz możliwości wykorzystania unijnych i krajowych instrumentów prawnych i finansowych.

Do pełnomocnika miałoby też należeć skoordynowanie działań w zakresie wsparcia rozwoju sektora przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności Sektora Rolno-Spożywczego i Obszarów Wiejskich, Krajowego Planu Strategicznego oraz programów polityki spójności.

Pełnomocnik miałby też zajmować się skoordynowaniem działań związanych z funkcjonowaniem łańcucha dostaw w sektorze rolno-spożywczym na terytorium Polski.

Doprecyzowano, że chodzi o pozycję rolnika w łańcuchu dostaw, stosunki umowne między podmiotami łańcucha dostaw, przeciwdziałanie praktykom niekonkurencyjnym w łańcuchu dostaw, krótkie łańcuchy dostaw żywnościowych, w tym sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego handlu detalicznego, formy współpracy producentów rolnych, w tym spółdzielni rolniczych.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement