Osady ściekowe jako nawóz na pola? Inspekcja musi wiedzieć

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-04-2022,13:00 Aktualizacja: 21-04-2022,11:52
A A A

Osady ściekowe z oczyszczalni nie od dziś wykorzystywane są jako nawozy na polach uprawnych. Podlega to jednak obowiązkowi rejestracji u inspektorów ochrony środowiska pod groźbą aresztu czy grzywny.

Inspektorzy ostrołęckiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w ostatnim miesiącu prowadzili kontrole stosowania ustabilizowanych osadów ściekowych na gruntach rolnych.

"Działania podjęto w związku z informacjami dotyczącymi zamiaru przekazania rolnikom osadów wytworzonych w oczyszczalniach celem ich zastosowania w procesie odzysku R10.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, biometan, biogazownia, Europejski Zielony Ład

NCBR zapowiada: nawozy ze ścieków i biometan z odpadów

W przedsięwzięciach badawczych "Innowacyjna biogazownia" i "Oczyszczalnia przyszłości" powstają technologie, które tworzą gospodarkę obiegu zamkniętego - wskazało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Zainicjowane...

Inspektorzy przeprowadzili wizje terenowe działek wskazanych w zgłoszeniach. "Nie stwierdzili nieprawidłowości" - poinformował stołeczny WIOŚ.

Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z obowiązującym prawem wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany do powiadomienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze ich przekazania władającemu powierzchnią ziemi, na której mają zostać zastosowane.

"Ponadto jest obowiązany do przekazywania informacji o dawkach tego osadu, które mogą być stosowane na poszczególnych gruntach, oraz wyników badań. Kto nie stosuje się do tego obowiązku, podlega karze aresztu bądź grzywny" - ostrzegł WIOŚ.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu