ODR pod nadzorem ministra. Wzrosną wydatki na doradztwo rolnicze

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-09-2016,8:55 Aktualizacja: 01-09-2016,9:27
A A A

Finansowanie doradztwa rolniczego w 2017 r. będzie wyższe niż dotychczas - zapowiedział Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. Od 20 sierpnia Ośrodki Doradztwa Rolniczego są pod nadzorem ministerstwa rolnictwa.

Ośrodki Doradztwa Rolniczego, które wcześniej podlegały marszałkom województw, były finansowane głównie z budżetu państwa poprzez ministerstwo rolnictwa. Dysponowali nimi marszałkowie województw. W 2016 r. dotacja dla ODR-ów wyniosła łącznie 178,5 mln zł, z czego 2,8 mln zł pochodziło, jak zaznaczył minister, od samorządów.

doradztwo rolnicze, ODR, ministerstwo rolnictwa, rolnicy, wieś, ustawa

Doradztwo rolnicze pod skrzydłami ministerstwa

Od 20 sierpnia br. wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (ODR) podlegają ministrowi rolnictwa, wcześniej były one w gestii marszałków województw. W skład rad działających przy ODR-ach wejdzie dodatkowo...

W projekcie budżetu na przyszły rok na ODR-y z dotacji ministerstwa rolnictwa będzie o 9 mln zł więcej, a resort liczy na dofinansowanie doradztwa ze środków samorządowych w większej skali niż dotychczas.

Ministerstwo chciało by ODR-y wypracowały 30 proc. środków z działalności gospodarczej (komercyjnej). Ponadto prowadzone są prace by wykorzystać na doradztwo pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jak również funduszy spójności. Możliwe jest też wykorzystanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy funduszu norweskiego czy szwajcarskiego.

Jak mówił Zarudzki, zakładane efekty zmiany ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego to większa jakość usług doradczych i ukierunkowanie wsparcia na rolników, dostosowanie doradztwa do ich potrzeb i bardziej skuteczne kreowanie polityki rządu i ministerstwa. Ważna jest też współpraca ODR-ów z innymi instytucjami jak ARiMR, ARR, KRUS i ośrodkami badawczymi.

Na podstawie znowelizowanej ustawy minister rolnictwa będzie m.in. zatwierdzał roczny programu działalności ODR i plan finansowy; cennik usług odpłatnych, świadczonych przez ODR. Będzie powoływał dyrektora ODR i - na wniosek dyrektora - zastępców. Będzie też kontrolował działalności ODR-ów i Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy ODR.
ministsterstwo rolnictwa, ODR, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, prawo, ustawa, przepisy

Prezydent podpisał ustawę o Ośrodkach Doradztwa Rolniczego

Ośrodki Doradztwa Rolniczego będą nadzorowane przez ministerstwo rolnictwa, a nie samorządy wojewódzkie - zakłada podpisana we wtorek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o jednostkach doradztwa rolniczego. System doradztwa rolniczego w...

Minister rolnictwa ponadto będzie powoływał Rady Społeczne Doradztwa Rolniczego, działających przy wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego. Zmianie ulegnie skład poszczególnych rad, ponieważ liczba członków zwiększy się z 11 do 12 (dodatkowo w skład każdej rady wejdzie przedstawiciel ministra rolnictwa).

Nowe rady mają być powołane w terminie 60 dni od wejścia ustawy w życie. Do końca 2016 r. Ośrodki Doradztwa Rolniczego będą funkcjonować na podstawie programu działalności, planu finansowego i cennika zatwierdzonych przez zarząd województwa.

Po zmianie nadzoru Ośrodki Doradztwa Rolniczego są jednostkami organizacyjnymi posiadającymi osobowość prawną. Zachowały swój dotychczasowy majątek.

System doradztwa rolniczego w Polsce składa się obecnie z 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR). Centrum funkcjonuje jako państwowa osoba prawna i podlega bezpośrednio ministrowi rolnictwa. Obecnie w ODR-ach zatrudnionych jest 4,2 tys. osób, z czego ok. 3,5 tys. doradców rolnych. W gminie na ogół pracuje jeden doradca.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu