Odległość od sąsiada, hydranty, dokumentacja – wymogi co do silosów trzeba złagodzić

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-05-2023,10:40 Aktualizacja: 30-05-2023,10:44
A A A

Uproszczenia przepisów i złagodzenia wymogów co do budowy silosów zbożowych – domaga się samorząd rolniczy w związku z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć z zakresu infrastruktury magazynowania.

Wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych trafił do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa. Chodzi o planowane wsparcie z zakresu działania „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętego Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Z 4 na 1,5 metra od granicy

Samorząd rolniczy chce zmian w rozporządzeniu z 13 stycznia br. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, zwłaszcza w zakresie odległości silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton od granicy działki sąsiedniej.

silosy, magazyny, wsparcie, arimr

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów. ARiMR podaje szczegóły

Silosy na zboża i elementy ich wyposażenia, czyli obiekty mające zwiększyć odporność gospodarstw rolnych na kryzysy, będą celem wsparcia, o które będzie się można ubiegać od 5 czerwca do 5 lipca br. To zapowiedziana przez rządzących pomoc...

„Obecnie obowiązujący przepis, określający odległość 4 metrów od granicy działki sąsiedniej, stwarza trudności dla wielu gospodarstw rolnych na terenie województw południowych Polski. Tam, gdzie zagęszczenie gospodarstw jest duże, a działki siedliskowe wąskie, często nie jest możliwe spełnienie tych warunków. Dlatego zwracamy się o zmianę tego przepisu na wartość 1,5 metra od granicy działki sąsiedniej, co umożliwiłoby rolnikom postawienie silosów zbożowych zgodnie z przepisami” – wskazuje KRIR.

I wnosi o złagodzenie innych wymagań dotyczących budowy silosów zbożowych. To m.in. kwestia odstąpienia od obowiązku budowy hydrantu w odległości do 75 metrów od silosu.

„Zrozumiałe jest, że bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest istotne, jednak w przypadku gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, taka odległość hamuje budowę silosów. Zwiększenie tej odległości lub elastyczne podejście w tej kwestii znacząco ułatwiłoby rolnikom budowę silosów zbożowych” – podkreśla KRIR.

Dokumentacja to czas i koszty

Dodatkowo zwraca się o zwolnienie rolników z konieczności posiadania dokumentacji warunków zabudowy, zwłaszcza w gminach, które nie posiadają planów zagospodarowania przestrzennego. Zdobycie takiej dokumentacji może być czasochłonne i kosztowne dla rolników, a zwolnienie z tego wymogu ułatwiłoby proces budowy silosów.

„Wnioskujemy o rozszerzenie programu o możliwość finansowania budowy hal namiotowych oraz adaptacji istniejących obiektów, umożliwiających magazynowanie zboża i innych sypkich płodów rolnych. Tego rodzaju rozwiązania mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych silosów, zwłaszcza dla mniejszych gospodarstw rolnych. Realizacja powyższych wniosków przyczyni się do wzmocnienia infrastruktury magazynowania płodów rolnych i zwiększenia odporności gospodarstw rolnych na wahania cen” – przekonują izby.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE