Miliardy złotych nadwyżki w handlu zagranicznym

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
06-08-2016,10:35 Aktualizacja: 06-08-2016,11:36
A A A

W 2015 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 750 mld 835,8 mln zł, a import 740 mld 973,3 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9 mld 862,5 mln zł, wobec minus 11 mld 95,9 mln zł w 2014 roku - podał GUS.

W porównaniu z 2014 r. eksport zwiększył się o 8,3 proc., a import o 5,2 proc. Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano przed rokiem wzrost sprzedaży do Hiszpanii, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Węgier, Francji i Szwecji, a importu - z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Belgii, Francji, Czech i Włoch.

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ierigż, produkty rolno-spożywcze

Handel produktami rolno-spożywczymi ma się coraz lepiej

Nadwyżka w handlu produktami rolno-spożywczymi może w 2016 roku wzrosnąć z 7,7 do 8,2 mld euro - prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Eksperci IERiGŻ przewiduje, że wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych...

Spadek eksportu i importu odnotowano natomiast w obrotach z Rosją.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66 proc. eksportu ogółem i 66,1 proc. importu ogółem (wobec odpowiednio 65,5 proc. i 66,8 proc. w 2014 r.).

Według danych GUS eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 200 mld 342,8 mln dol., a import 197 mld 682,1 mln dol. (spadek odpowiednio o 9,9 proc. i o 12,5 proc.). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2 mld 660,7 mln dol. (w 2014 roku minus 3 mld 559,1 mln dol).

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,7 proc. (w tym UE 79,4 proc.), a w imporcie – 66,9 proc. (w tym UE 60,0 proc.) wobec odpowiednio 84,1 proc. (w tym UE 77,5 proc.) i 65,9 proc. (w tym UE 59,0 proc.) w 2014 roku.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj